هيات علمي
 

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مدرك

مرتبه آموزشي

پست الكترونيك

سوابق پژوهشي

صائب

غلامعباس

زبان وادبيات فارسي

فوق ليسانس

مربي

saeb@iaufala.ac.ir

دانلود

كازروني

آسيه

زبان وادبيات فارسي

دانشجوي دكتري

مربي

kazerooni@iaufala.ac.ir

دانلود

محمدي

نيلوفر

زبان وادبيات فارسي

دكتري تخصصي

استاديار


n_mohammadi@iaufala.ac.ir دانلود

 

1394/04/21
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal