هيات علمي

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مدرك

مرتبه علمي

پست الكترونيك

سوابق پژوهشي

رياحي نسب

ناصر

حسابداري

دانشجوي دكتري

مربي

riahinasab@iaufala.ac.ir

دانلود

زارعي سوداني

عليرضا

حسابداري

دكتري تخصصي

استاديار

zarei@iaufala.ac.ir

دانلود

مهرجو

حامد

حسابداري

فوق ليسانس

مربي

mehrjoo@iaufala.ac.ir

دانلود

 

1393/12/02
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal