فعاليت هاي گروه

فعاليت  هاي گروه   شامل :

1-     آموزشي

معماري مقوله اي است جامع كه با ابعاد گوناگون حيات انساني، از ساخت فردي تا ساخت اجتماعي و از نيازهاي مادي تا نيازهاي متعالي انسان مرتبط است. گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با توجه به اين امر ، جامعيت را به عنوان يك تأكيد اصلي در چشم انداز آرماني خود باور دارد و به تناسب مقاطع مختلف آموزشي در پي تحقق بخشيدن به چنين آرماني است. اين گروه در راستاي آرمان فوق ، با تأكيد همزمان بر پژوهش و عقلانيت از يك سو و معنويت و تفكر خلاق از سوي ديگر ، در پي پرورش انسان هاي آزاده ، مبتكر و مسئوليت شناسي خواهد بود كه ذات هنري و علم و ذات علمي هنر را بشناسد و ضمن تشخيص درست نيازهاي واقعي جامعه در زمينه محيط مصنوع ، با خودباوري و پرهيز از تقليد كوركورانه و با ديدي جامع نگر به رفع آن نيازها بپردازند.

 

2-     پژوهشي

زمينه هاي پژوهشي اعضاي گروه متنوع بوده و از جمله اين زمينه ها مي توان به مباحث معماري و انرژي ، توسعه پايدار، مديريت شهري، معماري براي گروه هاي ويژه (سالمندان،كودكان، معلولين و ...) مفاهيم پايه و معنا شناسي و ...اشاره نمود.

 

3-     خدماتي 

1393/11/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal