اساتيد مشاور

 

    اساتيد مشاور گروه پرستاري :

 در راستاي هدايت هدفمند امور تحصيلي دانشجويان جهت رشد و شكوفايي هـر چـه بيـشتر، پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقـاء علمي و رفع مشكلات آموزشـي، پژوهـشي، فـردي، اجتمـاعي، عـاطفي و رفـاهي دانـشجويان براي دانشجويان به تفكيك سال ورود اساتيد مشاور تعيين شده است.

 

اسامي اساتيد راهنما (مشاور ) دانشجويان گروه پرستاري واحد فلاورجان

رديف

نام استاد

دانشجويان تحت مشاوره

1

خانم معصومه مكي

كارشناسي پرستاري طبق ليست

2

خانم دكتر شوشتري زاده

كارشناسي پرستاري طبق ليست

3

خانم نجمه شريفي

كارشناسي پرستاري طبق ليست

4

آقاي دكتر بهروز رضائي

كارشناسي پرستاري طبق ليست

5

آقاي حسين محمود زاده

كارشناسي پرستاري طبق ليست

6

خانم معصومه السادات موسوي

كارشناسي پرستاري طبق ليست

7

خانم مرضيه السادات حسيني

كارشناسي پرستاري طبق ليست

8

خانم فاطمه كفعمي

كارشناسي پرستاري طبق ليست

ليست دانشجويان تحت مشاوره

   

  آيين نامه اساتيد مشاور – دانلود فايل

 

 

1395/09/03
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal