نيمسال اول 96-95
 
رديف نام درس

1

طرح درس ترمي مديريت خدمات پرستاري

2

طرح درس ترمي روش تحقيق در پرستاري

3

طرح درس ترمي زبان تخصصي

4

طرح درس ترمي پرستاري بيماريهاي روان

5

طرح درس ترمي پرستاري بهداشت روان

6

طرح درس ترمي اصول و فنون پرستاري

7

طرح درس ترمي پراتيك پرستاري

8

طرح درس ترمي روانشناسي فردي و اجتماعي

9

طرح درس ترمي پرستاري كودك بيمار

10

طرح درس روزانه مديريت خدمات پرستاري

11

طرح درس روزانه روش تحقيق در پرستاري

12

طرح درس روزانه زبان تخصصي

13

طرح درس روزانه پرستاري بيماريهاي روان

14

طرح درس روزانه پرستاري بهداشت روان

15

طرح درس روزانه اصول و فنون پرستاري

16

طرح درس روزانه روانشناسي فردي و اجتماعي

17

طرح درس روزانه پرستاري كودك بيمار

18

طرح درس ترمي كارآموزي كودك سالم

19

طرح درس ترمي داخلي جراحي 4

20

پرستاري بزرگسالان و سالمندان3

21

پرستاري بزرگسالان و سالمندان 1

22

پرستاري در بحران و حوادث غير مترقبه

23

پرستاري بررسي وضعيت سلامت

24

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه

25

پرستاري بزرگسالان و سالمندان3

 

 

 

1395/09/03
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal