طرح دروس باليني
 
كارورزي بهداشت جامعه  
كارورزي ICU- ويژه
كارورزي اورژانس جراحي - داخلي جراحي4
ارزشيابي كارورزي مغز و اعصاب
ارزشيابي كارورزي سوختگي
كارورزي سوختگي - داخلي جراحي 4
كارورزي كودكان 1 و 2
كارورزي CCU - ويژه
ارزيابي كارورزي CCU
كارورزي همودياليز - ويژه
كارآموزي اصول ومهارت هاي پرستاري
فرم ارزشيا بي كارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري
كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه 2
فرم ارزشيابي كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه
كارآموزي بهداشت روان
ارزشيابي كارآموزي و كاروزي بهداشت روان
كارآموري بهداشت مادران و نوزادان
كارآموزي اورژانس- داخلي جراحي 2
كارآموزي ارولوژي نفرولوژي- داخلي جراحي 2
كارآموزي بيماريهاي زنان- داخلي جراحي 2
كارآموزي گوارش
كارآموزي ريه - داخلي جراحي 3
ارزشيابي كارآموزي عفوني
كارآموزي عفوني - داخلي جراحي 3
كارآموزي قلب و عروق - داخلي جراحي 3
كارآموزي اعصاب - داخلي جراحي 4
كارآموزي سوختگي - داخلي جراحي 4
كارآموزي و كارورزي اطفال

كارآموزي ببيماريهاي زنان

كارآموزي بيماريهاي  چشم

كارآموزي بيماريهاي پوست

كارآموزي بيماريهاي ENT

كارآموزي بيماريهاي خون

كارآموزي بخش سوختگي

كارآموزي اتاق عمل

كارآموزي بخش جراحي اعصاب

كارآموزي بخش داخلي اعصابn>

كارآموزي بخش ارولوژي

كارآموزي بخش تنفس

كارآموزي بخش قلب و عروق

 

1395/09/07
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal