اعضاي هيأت علمي
 

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مدرك

مرتبه علمي

پست الكترونيك

سوابق پژوهشي لينك Reseachgatet

رضايي

ملاحت

زيست شناسي سلولي مولكولي - بيوشيمي

دانشجوي دكتري

مربي

m_rezaee@iaufala.ac.ir

دانلود

 
رستگاري اصفهاني علي اصغر بيوفيزيك

دكتري تخصصي

استاديار rastegari@iaufala.ac.ir

دانلود

لينك

شاهاني پور

كهين

زيست شناسي سلولي ملكولي - بيوشيمي

دكتري تخصصي

استاديار

shahani@iaufala.ac.ir

دانلود

لينك

صمصام شريعت

مينا

بيوشيمي پزشكي

دانشجوي دكتري

مربي

samsam@iaufala.ac.ir

دانلود

 

طاهر

مسيح اله

بيوشيمي پزشكي

دكتري تخصصي

دانشيار

taher@iaufala.ac.ir

دانلود  

مشتاقي

سيدعلي اصغر

بيوشيمي پزشكي

دكتري تخصصي

استاد

moshtaghie_a@iaufala.ac.ir

دانلود

لينك

نيري

هاشم

زيست شناسي سلولي ملكولي-بيوشيمي

دكتري تخصصي

استاديار

nayeri@iaufala.ac.ir

دانلود

لينك

 

1395/07/26
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal