اعضاي هئيت علمي ميكروبيولوژي

 

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

سوابق پژوهشی

لینک  Researchgate

امامی کرونی

زرین دخت

میکروبیولوژی 

دانشجوی دکتری تخصصی

مربی

emami@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

بهشتی مال

کیوان

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

beheshtimaal@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

دودی

منیر

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

doudi@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

عابدی

سعید

انگل شناسی

فوق لیسانس

مربی

abedi@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

قندهاری علویجه

فرشته

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

ghandehari@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

قیاسیان

مژگان

میکروبیولوژی

دانشجوی دکتری تخصصی

مربی

ghiasian@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

کرباسی زاده

وجیهه

میکروب شناسی پزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

karbasizade@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

محمدی سیچانی

مریم

بیوتکنولوژی میکروبی

دانشجوی دکتری تخصصی

مربی

mohamadi_m@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

مدنی

محبوبه

قارچ شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

m_madani@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

میردامادیان

سیدحسین

بیوتکنولوژی میکروبی

دانشجوی دکتری تخصصی

مربی

mirdamadian@iaufala.ac.ir

دانلود لینک

نقوی

نفیسه السادات

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

naghavi@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

هویدا

لاله

میکروبیولوژی

دانشجوی دکتری تخصصی

مربی

hoveida@iaufala.ac.ir

دانلود

لینک

 

1397/10/01
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal