معرفي دانشجويان برتر

معرفي دانشجويان برتر كارشناسي ميكروبيولوژي

ورودي كارشناسي 1390

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

سهيلا جوادي

ميكروبيولوژي

اول

37/18

2

راضيه السادات حسيني كاكلكي

ميكروبيولوژي

دوم

14/18

3

الناز صرامي فروشاني

ميكروبيولوژي

سوم

08/18

 

 ورودي كارشناسي 1391

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

راضيه عليمرادي دومكاني

ميكروبيولوژي

اول

40/19

2

مينا منتظري نجف آبادي

ميكروبيولوژي

دوم

63/18

3

صبا نجفي

ميكروبيولوژي

سوم

87/17

 

 ورودي كارشناسي 1392

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

زهرا اشجع زاده

ميكروبيولوژي

اول

37/19

2

معصومه خدامرادي ريزي

ميكروبيولوژي

دوم

57/18

3

مهزاد اشرفي

ميكروبيولوژي

سوم

31/18

 

  

معرفي دانشجويان برتر كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي

ورودي كارشناسي ارشد 1390

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

عارفه نقش

ميكروبيولوژي

اول

44/18

2

زهرا رنجبر كبوترخاني

ميكروبيولوژي

دوم

02/18

3

زهرا پايداري

ميكروبيولوژي

سوم

98/17

 

ورودي كارشناسي ارشد 1391

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

ياسمن اسدي

ميكروبيولوژي

اول

42/19

2

صنوبر اسدي

ميكروبيولوژي

دوم

39/19

3

سميرا  سنگري فر

ميكروبيولوژي

سوم

53/18

 

ورودي كارشناسي ارشد 1392

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

رتبه

معدل

1

سميه كاظم زاده كوجاني

ميكروبيولوژي

اول

12/19

2

مريم شيخي

ميكروبيولوژي

دوم

76/18

3

زهرا جعفري

ميكروبيولوژي

سوم

65/18

1393/11/20
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal