فعاليت هاي گروه

فعاليت هاي گروه

1- فعاليت هاي آموزشي

اعضاي هيأت علمي گروه ميكروبيولوژي تدريس واحدهاي تخصصي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در اين گروه را بر عهده دارند. در مقطع كارشناسي دروس تخصصي گروه ميكروبيولوژي از نيمسال چهارم تحصيلي ارائه مي گردند. در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي، دروس تخصصي گروه ميكروبيولوژي از نيمسال اول تحصيلي ارائه مي گردند. علاوه بر موارد مذكور، تدريس واحدهاي تخصصي علوم ميكروبيولوژي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مرتبط با ساير گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان شامل گروه بيوشيمي، گروه ژنتيك، گروه بيوتكنولوژي، گروه زيست شناسي، گروه پرستاري و گروه مامايي بر عهده اعضاي هيأت علمي گروه ميكروبيولوژي مي باشد.

2- فعاليت هاي پژوهشي

فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه ميكروبيولوژي مطابق با علائق تحقيقاتي آن ها و در راستاي زمينه هاي تخصصي علمي پژوهشي اساتيد اين گروه انجام مي گيرد كه در صفحه شخصي هريك از آن ها قابل دسترسي است. اين فعاليت ها از سه طريق جداگانه حمايت و هدايت مي شوند.

2-1- اولين راه فعاليت پژوهشي، انجام طرح هاي تحقيقاتي توسط عضو هيأت علمي و به عنوان مجري طرح پژوهشي        مي باشد. هريك از اساتيد مي توانند پيشنهاديه طرح پژوهشي خود را به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان ارائه نمايند. طرح هاي مذكور پس از تصويب توسط شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در مدت زمان مصوب انجام مي گيرد. اساتيد مجري طرح مي توانند بنا به صلاحديد خود از دانشجويان مقاطع مختلف به عنوان همكار طرح پژوهشي استفاده نمايند. بديهي است نتايج حاصل از طرح هاي مذكور در مجلات بين المللي و ملي با نمايه هاي معتبر ISI يا علمي-پژوهشي و يا كنفرانس هاي معتبر بين المللي و ملي ارائه مي شوند.

2-2- دومين راه فعاليت پژوهشي، هدايت پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي گروه ميكروبيولوژي شامل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي توسط عضو هيأت علمي به عنوان استاد راهنما يا استاد مشاور مي باشد. لازم به ذكر است كه اعضاي هيأت علمي گروه ميكروبيولوژي در چارچوب قوانين و مقررات سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند به عنوان استاد راهنما يا استاد مشاور پذيراي دانشجويان تحصيلات تكميلي ساير گروه ها، دانشكده ها، مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه هاي دولتي و غير انتفاعي از سراسر كشور باشند. دانشجويان تحصيلات تكميلي پس از توافق با اساتيد راهنما و مشاور پيشنهاديه پايان نامه خود را به شوراي تحصيلات تكميلي گروه ميكروبيولوژي ارائه مي نمايند. پيشنهاديه پس از تصويب در شوراي گروه جهت تصويب به شوراي پژوهش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان ارسال مي گردد. بديهي است نتايج حاصل از پايان نامه هاي مذكور در مجلات بين المللي و ملي با نمايه هاي معتبر ISI يا علمي-پژوهشي و يا كنفرانس هاي معتبر بين المللي و ملي ارائه مي شوند.

2-3- سومين راه فعاليت پژوهشي، هدايت طرح هاي تحقيقاتي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان توسط عضو هيأت علمي مي باشد. هريك از اساتيد گروه ميكروبيولوژي مي توانند به عنوان مجري با دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان طبق قوانين و مقررات باشگاه طرح هاي تحقيقاتي انجام دهند.

3- فعاليت هاي خدماتي

گروه ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با داشتن اساتيد و كارشناسان متخصص و مجرب و همچنين دارا بودن آزمايشگاه هاي مجهز آموزشي و تحقيقاتي آماده خدمت رساني در زمينه هاي مختلف علوم ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي مي باشد. برگزاري كنفرانس هاي بين المللي، ملي و منطقه اي مرتبط با علوم زيستي، مشاركت در راه اندازي قطب هاي علوم زيستي، مشاركت در تأسيس مجلات علمي و پژوهشي، انجام خدمات آزمايشگاه هاي مختلف ميكروبيولوژي، برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ميكروبيولوژي و برگزاري كلاس هاي آموزشي تخصصي بر حسب نياز از جمله خدمات قابل ارائه اين گروه به كليه اساتيد ارجمند، دانشجويان گرامي و محققان عزيز كشور و همچنين ارگان هاي محترم دولتي و غير دولتي مي باشد.

1393/11/20
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal