پروپوزال های سال 98
New Page 3

 

 

 

پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

شماره جلسه 23

تاریخ جلسه 27 / 1 / 98

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نیلوفرمطیعی

17230528972009

بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره ی گیاهان گل گاو زبان و کاسنی بر فعالیت آنزیمهای کبد رت

دکتر منیره رنجبر

دکتر سید علی اصغر مشتاقی

2

هدی سلمانی زاده

17230560972002

جداسازی وشناسایی مخمر های مولد آنزیم گزیلاناز، بهینه سازی تولید و تخلیص نسبی آنزیم 

دکترکیوان بهشتی مآل 

دکتر هاشم نیری

3

زهره میرزایی

17221301972016

نقش سرمایه نامشهود شرکت ها در انتقال آثار شوک مالی

دکتربهاره ملکی

دکتر علیرضا زارعی

4

خدا رحم سلیمانی نژاد

17220204972001

سیمای انقلاب اسلامی در شعر عربی معاصر با تکیه بر (دیوان فرائد القصائد فی الخمینی القائد)

دکتر سهیلا پرستگاری

دکتر ماجد نجاریان

5

علی حسین مهرابی

17220202972003

نقش جمله های خبری وانشایی در تبیین داستان حضرت موسی (ع) در آیات قرآن کریم

دکتر ماجد نجاریان

اکرم السادات میر ممتاز

6

امین رضایی صدر

17220202972004

بررسی اسالیب ادبی در آیات واجد واژه (الارض) در قرآن کریم با عنایت به مبانی علم زمین شناسی

دکتر عبد الحسین کنگازیان

اکرم السادات میر ممتاز

7

زهرا سمندری نجف ابادی

17220202972002

نقش تمثیل در تبیین مضامین خطبه های نهج البلاغه مطالعه موردی از خطبه 1 تا 16

دکتر ماجد نجاریان

دکتر سهیلا پرستگاری

8

علیرضا قاسمی

17220202972005

روایت شناسی داستان حضرت ابراهیم (ع) در آیات قرآن کریم با عنایت به اسالیب ادبی

اکرم السادات میر ممتاز

دکتر سهیلا پرستگاری

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه 24

تاریخ جلسه 24 / 2 / 98

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

آرزو دهقانی

17230507972011

جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک از خمیر ترش نان و بررسی میزان فعالیت آنها در زمان ورآمدن خمیر نان و تآثیرات ضد کپکی آنها

دکتر سید حسین میردامادیان

دکتر رسول شفیعی

2

سهیلا فدایی

17230507972012

تولید بیوکمپوست و چای کمپوست از منابع پسماندی مختلف و بررسی اثر مهاری آنها بر روی برخی از عوامل بیماریزای گوجه فرنگی

دکتر سید حسین میردامادیان

دکتر حمید رضا عکافی

3

مرضیه گماری

17230522972001

اثرات محافظتی عنصر مس بر فعالیت آنزیم های گاما گلوتامیل ترانسفراز، اسپارتیک ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز و الکالن فسفاتاز در سرم رتهای مسموم شده با آلومینیوم

دکتر سید علی اصغر مشتاقی

دکتر پدرام ملک پوری

4

سارا دقیقی اصلی

17230509972001

تولید، کشت و نگهداری پیش ساز های دوپامینرژیک مشتق شده از سلول های بنیادی جنینی انسانی

دکتر رامش منجمی

احسان احسانی

 

 

 

 

پروپوزال های دکتری تصویب شده جهت اخذ کد

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

آذر صمدی طاقانکی

17220204972002

حقوق زن در شعر معاصر عراق و مصر (مطالعه موردی: لمیعه عباس عماره و فاطمه ناعوت)

 

دکتر ماجد نجاریان

دکتر سهیلا پرستگاری

دکتر سید رضا سلیمان زاده نجفی

 

2

عالیه عبدالرضایی دستجردی

 

17230528972010

فرمولاسیون نوشیدنی حاوی پروتئین آب پنیر و تاثیر آن بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی موجود در سرم به همراه تغییر بیان ژن های فعال در مسیر های متاثر از ایریزین پس از تمرینات ورزشی

 

هاشم   نیری- علی محمد   احدی

 

احمد  باقری مقدم

علی   نصیرپور

 

 

1398/03/04
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal