پروپوزال های سال 98

 

 

 

پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

شماره جلسه 23

تاریخ جلسه 27 / 1 / 98

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

نیلوفرمطیعی

17230528972009

بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره ی گیاهان گل گاو زبان و کاسنی بر فعالیت آنزیمهای کبد رت

دکتر منیره رنجبر

دکتر سید علی اصغر مشتاقی

2

هدی سلمانی زاده

17230560972002

جداسازی وشناسایی مخمر های مولد آنزیم گزیلاناز، بهینه سازی تولید و تخلیص نسبی آنزیم 

دکترکیوان بهشتی مآل 

دکتر هاشم نیری

3

زهره میرزایی

17221301972016

نقش سرمایه نامشهود شرکت ها در انتقال آثار شوک مالی

دکتربهاره ملکی

دکتر علیرضا زارعی

4

خدا رحم سلیمانی نژاد

17220204972001

سیمای انقلاب اسلامی در شعر عربی معاصر با تکیه بر (دیوان فرائد القصائد فی الخمینی القائد)

دکتر سهیلا پرستگاری

دکتر ماجد نجاریان

5

علی حسین مهرابی

17220202972003

نقش جمله های خبری وانشایی در تبیین داستان حضرت موسی (ع) در آیات قرآن کریم

دکتر ماجد نجاریان

اکرم السادات میر ممتاز

6

امین رضایی صدر

17220202972004

بررسی اسالیب ادبی در آیات واجد واژه (الارض) در قرآن کریم با عنایت به مبانی علم زمین شناسی

دکتر عبد الحسین کنگازیان

اکرم السادات میر ممتاز

7

زهرا سمندری نجف ابادی

17220202972002

نقش تمثیل در تبیین مضامین خطبه های نهج البلاغه مطالعه موردی از خطبه 1 تا 16

دکتر ماجد نجاریان

دکتر سهیلا پرستگاری

8

علیرضا قاسمی

17220202972005

روایت شناسی داستان حضرت ابراهیم (ع) در آیات قرآن کریم با عنایت به اسالیب ادبی

اکرم السادات میر ممتاز

دکتر سهیلا پرستگاری

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه 24

تاریخ جلسه 24 / 2 / 98

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

آرزو دهقانی

17230507972011

جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک از خمیر ترش نان و بررسی میزان فعالیت آنها در زمان ورآمدن خمیر نان و تآثیرات ضد کپکی آنها

دکتر سید حسین میردامادیان

دکتر رسول شفیعی

2

سهیلا فدایی

17230507972012

تولید بیوکمپوست و چای کمپوست از منابع پسماندی مختلف و بررسی اثر مهاری آنها بر روی برخی از عوامل بیماریزای گوجه فرنگی

دکتر سید حسین میردامادیان

دکتر حمید رضا عکافی

3

مرضیه گماری

17230522972001

اثرات محافظتی عنصر مس بر فعالیت آنزیم های گاما گلوتامیل ترانسفراز، اسپارتیک ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز و الکالن فسفاتاز در سرم رتهای مسموم شده با آلومینیوم

دکتر سید علی اصغر مشتاقی

دکتر پدرام ملک پوری

4

سارا دقیقی اصلی

17230509972001

تولید، کشت و نگهداری پیش ساز های دوپامینرژیک مشتق شده از سلول های بنیادی جنینی انسانی

دکتر رامش منجمی

احسان احسانی

 

 

 

 

پروپوزال های دکتری تصویب شده جهت اخذ کد

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

آذر صمدی طاقانکی

17220204972002

حقوق زن در شعر معاصر عراق و مصر (مطالعه موردی: لمیعه عباس عماره و فاطمه ناعوت)

 

دکتر ماجد نجاریان

دکتر سهیلا پرستگاری

دکتر سید رضا سلیمان زاده نجفی

 

2

عالیه عبدالرضایی دستجردی

 

17230528972010

فرمولاسیون نوشیدنی حاوی پروتئین آب پنیر و تاثیر آن بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی موجود در سرم به همراه تغییر بیان ژن های فعال در مسیر های متاثر از ایریزین پس از تمرینات ورزشی

 

هاشم   نیری- علی محمد   احدی

 

احمد  باقری مقدم

علی   نصیرپور

 
 

شماره جلسه25

تاریخ جلسه 28 / 3 / 98

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

مرضیه سرکوب

17221301972017

تحلیل اثرات شگفتی های مالیاتی قابل توضیح و غیرقابل توضیح بربازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادارتهران

دکترابوالفضل قدیری

---------

2

مریم مختاری

 

17230560972003

جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های تولید کننده کاروتنوئید و شرایط بهینه تولید کاروتنوئید توسط سویههای منتخب

مریم محمدی

محبوبه مدنی

3

زهرا یقینی

17230505972001

تاثیر کیتوزان بر بیان ژن، فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، میزان قند و پروتئین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری

دکتر منیره رنجبر

دکتر علی محمد احدی

4

بهناز کاظمی

17230506972002

تاثیر نانوذرات تیتانیوم و اسید جاسمونیک بر بیان برخی از ژنهای مسیر بیوسنتز مونوترپن ها و تعدادی از ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه مرزه دنایی(Satureja hortensis

دکتر منیره رنجبر و دکتر زهرا رضایتمند

دکتر علی محمد احدی

5

عاطفه بیات

17230507972013

بررسی اپیدمیولوژی باکتری های شاخص موجود در ترشحات واژن زنان دچار سقط جنین با روش های بیوشیمیایی و مولکولی در اصفهان

 

منیر دودی

علی محمد احدی

هتاو قاسمی طهرانی

 
 
 
 
 

شماره جلسه26

تاریخ جلسه 3 / 4 / 98

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

سارا سلیمیان

17230506972001

بررسی اثر تلقیح باکتری Bacillus بر روی شاخص های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی و بیان برخی از ژن های کلیدی دخیل در مسیر بیوسنتزی آرتمیزینین در گیاه افسنطین Artemisia absinthium  تحت تنش شوری

خانم دکتر رضایتمند و خانم دکتر رنجبر

خانم دکتر یزدان پناهی

خانم دکتر زرین دخت امامی

2

شبنم حیدرزاده خوئی

17230528972011

بررسی اثرات برخی از پلی فنل ها بر آپوپتوز سلولی، بیان ژن ها  و پروتئین های GLUT3 ,GLUT1, NIS در سلول های رده K-119 سرطان آناپلاستیک تیروئید

دکتر مشتاقی

دکتر مهدی هدایتی

دکتر مریم السادات دانشپور

3

نوشین آذری

17230528972013

بررسی تأثیر ایمنومتابولیت ایتاکونیک اسید بر بیان ژن‌های فاکتورهای نوروتروف و گیرنده‌های آن‌ها در سلول‌های آستروسیت جداسازی شده از مغز موش

دکتر ملاحت رضایی

دکتر محمدرضا تابنده

دکتر دیان دایر

4

الهام هادی

17230528972012

سنجش پروفایل لیپیدی و بررسی پلی مورفیسم rs1746661 در ژن FNDC5 در بیماران دارای افزایش سطح کلسترول

دکتر احدی

دکتر نیری

5

زهرا متولی امامی

17230548972006

بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی نانو امولسیون حاوی فتالوسیانین روی بر علیه سویه های استاندارد استرپتوکوکوس موتانس و  استرپتوکوکوس سنگوئیس

دکتر فرشته قندهاری

دکتر ملاحت رضایی

6

نازنین دل روشن

17230507972014

بررسی تایپینگ مولکولی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بیمارستان طالقانی اهواز

دکتر لاله هویدا

دکتر فرشته قندهاری

7

اکرم جعفری

17230548972007

جداسازی و شناسایی آلودگی های سالمونلایی و ویبریویی میگوهای عرضه شده در شهر اصفهان

دکتر علی رضا نظری

دکتر مریم محمدی

 
 
 
 
 
 
 

شماره جلسه 28

تاریخ جلسه 13 / 05 / 98
 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

عاطفه رهنما فلاورجانی

17221301972018

اثر حسابداری محافظه کارانه بر تعدیل ساختار سرمایه

علیرضا زارعی

-----

2

مژگان دلسوز هفشجانی

17221301972021

نقش حاکمیت شرکتی ونوسانات دارایی های ثابت مشهود ونامشهود در رابطه بین تحقیق وتوسعه ورشد شرکت

بهاره  ملکی

علیرضا زارعی

3

الناز قدیریان

17221301972020

اثر تغیرات نرخ تورم و نرخ حق الزحمه بر کیفیت حسابررسی

ناصر ریاحی نسب

-----

4

عاطفه دری

17230528972014

اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) و برگ بو (Laurus nobilis L) بر فاکتورهای کلیوی و مالون دی الدئید موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

 

دکتر رنجبر 

دکتر  مشتاقی

5

مرضیه دهقانی حبیب آبادی

17230528972015

بررسی برهمکنش پروتئین تائو با نمک های فلزی به روش شبیه سازی کامپیوتری و تایید آن به روش تجربی به منظور کاهش بروز بیماری آلزایمر

دکتر  شاهانی پور

 

دکتر پروانه شفیعیون

6

اعظم سادات میر لوحی

17221301972019

اثر نقد شوندگی سهام و وضعیت پذیرش در بورس بر اجتناب مالیاتی شرکت

مصطفی حبیبی

دکتر علیرضا زارعی

7

فاطمه اسمعیلی نصرآبادی

17230505972002

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و اثر  سیتوتوکسیک قارچ شیتاکه(Lentinula edodes  گانودرما(Ganoderma Lucidum)  بر روی رده ی سلولی HT-29    

دکتر  رامش منجمی 

دکتر محبوبه مدنی

8

اعظم حاجیان

17230560972005

خالص سازی ریزوباکترهای مقاوم به سرب و تاثیرآنها بر رشد و جذب عناصر درگیاه مریم گلی( Salvia officinalis )تحت شرایط تنش سرب

دکتر منیره رنجبر

دکتر زرین دخت امامی

9

محبوبه لشنی زند

17230560972004

خالص سازی ریزوباکترهای مقاوم به سرب و تاثیرآنها بر رشد و جذب عناصر درگیاه رزماری( rosmarinus officinalis L,)تحت شرایط تنش سرب

دکتر منیره رنجبر

دکتر زرین دخت امامی

10

زهرا کریمی ریزی

17221301972022

اثر راهبرد پاسخ خواهی خیرین بر پاسخ گویی سازمان بهزیستی

دکتر علیرضا زارعی

-----

 
 
 

تصویب پروپوزال های دانشجویان دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی یا کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

اساتید داور

1

آرزو زینلی

17230509972002

پیش‌گویی مدل ریسک فاکتورهای بیماری های عروق کرونر و فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

دکتر علی  رستگاری

دکتر رامش منجمی

دکتر حامدخدادادی

------------

2

الهه تاجدینی

17230507972015

بهینه سازی روغن تک یاخته میکروبی، و بررسی اثرروغن تک یاخته بر برخی فاکتورهای ایمنولوژیک و پروفایل چربی در موش

دکتر محبوبه مدنی

دکتر مسعود فولادگر

دکتر علی زارعی محمود آبادی  

   دکتر رسول محمدی

---------

 
 
 
 
شماره جلسه  29
تاریخ 3 / 6 / 98

 

شماره جلسه

29

تاریخ جلسه

03/06/98

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

سامره محمودی

17221301972026

تاثیر تمرکز مشتری عمده بر سودآوری شرکت با در نظر گرفتن نقش مدت ارتباط بین شرکت و مشتریان عمده

مصطفی حبیبی

محسن رحیمی

2

مژگان مولایی

17221301972023

مدیریت سود توسط دستکاری طبقه بندی درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

ناصر ریاحی نسب

_______

3

شیما صادق زاده

17230548972008

آنالیز مقایسه ای پروتئومیکس باسیلوس های تولید کننده آنزیم فیتاز

زرین دخت امامی

اصغر رستگاری

4

نوشین مرادیان تهرانی

17221301972024

اثر اظهار نظر حسابرس مستقل درباره تداوم فعالیت شرکت بر واکنش سهامداران

ناصر ریاحی نسب

_______

5

رضوان الماسی جزی

17221301972025

اثر نوسان بازده سهام بر سنجه های ساختار سرمایۀ شرکت های غیر مالی

ناصر ریاحی نسب

_______


 
 
 
 
 
شماره جلسه 30
تاریخ 12 / 6 / 98
 
 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پایان نامه

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

سحر رئیسی

17221301972027

بررسی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از اصلاح اشتباه بر اجتناب از پرداخت مالیات،با تکیه بر نقش مالکیت کنترلی
غیر دولتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سید محسن خلیفه سلطانی

فتاح بهزادیان

2

نسرین السادات سیدقلعه جوزدانی

17230507972016

بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری‌های پروبیوتیک جدا شده از منابع لبنی بر روی رده سلولی SW48 سرطان روده بزرگ و مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و تغییرات بیان ژن‌های BCL2 و TWIST1

کیوان بهشتی مآل

رامش منجمی                                                                  

علی محمد احدی

3

هاجر سادات میرصفائی

17230507972017

تولید و بهینه سازی آنزیم فیتاز در مقیاس پایلوت توسط سویه های مولد قارچی و مطالعه تأثیر آن بر روی غذای طیور و فاکتورهای سلامت کبدی جوجه های نر گوشتی

زرین دخت امامی کرونی

کیانوش خسروی

نفیسه سادات نقوی

نوشین نقش

 

 
 
شماره جلسه 31
تاریخ 26 / 6 / 98

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

کد پروپوزال

عنوان پروپوزال

نام و نام خانودگی استاد راهنما

نام و نام خانودگی استاد مشاور

1

شیوا نجفی

17230528972016

سنتز مشتقات جدید داروی آتورواستاتین و بررسی اثر مهاری این  ترکیبات بر آنزیم  HMG-COA ردوکتاز در شرایط  invivo , invitro

علی اصغر مشتاقی

فرشید حسن زاده

هاشم نیری  

الهام جعفری

2

سمانه سالمی

17230507972019

بررسی تأثیرنانوذرات کیتوزان، ZnO گزنه و ZnO برتغییر بیان چند ژن ویرولانس و مهار رشد باکتری های غالب و مقاوم به آنتی بیوتیک جداسازی شده از زخم دیابتی

منیر دودی

آرزو طهمورث پور

غلامرضا امیری

زهرا رضایتمند

3

فاطمه صفری

17230507972018

ارزیابی یک روشReal time PCR حساس و ویژه، به منظور ردیابی اپیدمیولوژیک Candida auris در نمونه های بالینی مشکوک به عفونت های مخمری

محبوبه مدنی

سید حسین میرهندی

مجید خیراللهی

4

مژگان فروزان

17230560972006

تولید بیوگاز از پساب کشتارگاه و ساخت دستگاه کنترل فرآورده

زرین دخت امامی

مریم خادمی

5

مریم حاجی بابائی

17230560972007

مشخصات بیوشیمیایی محصولات شیر خام در فرآوری لبنیات ریونیز

علی اصغر رستگاری                    

محبوبه مدنی

6

نرگس میرخلف زاده

17230548972009

بررسی مقایسه ای اثر ژل رویال و آمفوتریسینB  بر کاندیدا آلبیکنس

فرشته قندهاری

محبوبه مدنی

7

فاطمه محمودی

17230528972017

بررسی اثر مهاری عصاره شوید در مراحل مختلف رشد گیاه بر فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز و آنزیم آلفا آمیلاز

علی اصغر مشتاقی

منیره رنجبر

 
 

 

 
1398/07/23
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal