بخشنامه ها

بخشنامه هاي تحصيلات تكميلي

1– مجلات خارجي كم اعتبار و ناشناخته

2 – حمايت از اختراعات و اكتشافات در دانشگاه آزاد اسلامي

3- مجلات ايراني معتبر

4- JRK در مجله‌‌هاي ISI

5-ليست مجلات ISI ، معتبر داخلي و كم اعتبار

6-ليست اولويت هاي موضوعي در خصوص امر به معروف و نهي از منكردر خصوص حمايت از پايان نامه ها

7-ممنوعيت  استفاده از دو استاد راهنما در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

8-نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها

9-مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

10-حمايت ازپايان نامه هاي ارشد ودكترا 

11-نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه

12-چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشدباتوجه به دستاوردهاي پژوهشي 

13-تفاهم نامه پژوهشي با استاد راهنماي خارج از دانشگاه آزاد اسلامي

14-درخصوص چاپ و صحافي پايان نامه

 

1394/03/25
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal