بخشنامه ها

بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

1– مجلات خارجی کم اعتبار و ناشناخته

2 – حمایت از اختراعات و اکتشافات در دانشگاه آزاد اسلامی

3- مجلات ایرانی معتبر

4- JRK در مجله‌‌های ISI

5-لیست مجلات ISI ، معتبر داخلی و کم اعتبار

6-لیست اولویت های موضوعی در خصوص امر به معروف و نهی از منکردر خصوص حمایت از پایان نامه ها

7-ممنوعیت  استفاده از دو استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد

8-نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

9-مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد 

10-حمایت ازپایان نامه های ارشد ودکترا 

11-نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه

12-چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشدباتوجه به دستاوردهای پژوهشی 

13-تفاهم نامه پژوهشی با استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

14-درخصوص چاپ و صحافی پایان نامه

15- ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

16-روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی

17-افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

 

1397/04/16
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal