تقويم آموزشي
New Page 2

باسمه تعالي

تقويم دانشگاهي انتخاب واحد

نيمسال اول  سال تحصيلي 97-96

روز و تاريخ

رشته تحصيلي از ساعت 8:30 لغايت15

يك شنبه

12شهريورماه

تحصيلات تكميلي دكتري تخصصي و ارشد (كليه رشته ها )

رشته هاي  حسابداري – كودكياري- معماري- كامپيوتر- ادبيات فارسي وپرستاري ومامايي وآموزش زبان انگليسي (كليه وروديها)

دو شنبه

13شهريورماه

علوم زيستي  ورودي93 وماقبل

سه شنبه

14شهريورماه

علوم زيستي ورودي 94

چهارشنبه

15شهريورماه

علوم زيستي ورودي 95

شروع كلاسها :

شنبه 25شهريورماه

پايان كلاسهاي رشته هاي غير پزشكي :

پنج شنبه14 ديماه 96

پايان كلاسهارشته هاي پزشكي :

پنج شنبه21 ديماه 96

حذف واضافه :

روز دوشنبه:10 مهرماه لغايت

روز چهارشنبه: 12 مهرماه

امتحانات پايان نيمسال اول( تئوري وعملي )غير پزشكي :

از شنبه:16 ديماه لغايت پنج شنبه:   28 ديماه

امتحانات پايان نيمسال اول( تئوري وعملي )پزشكي :

از شنبه:23 ديماه لغايت پنج شنبه:   5 بهمن ماه

شروع كلاسهاي نيمسال دوم:

شنبه 14 بهمن ماه

قابل توجه دانشجويان عزيز (تذكرات مهم)

1.ثبت نام فقط به صورت اينترنتي در روزها و ساعات اعلام شده انجام مي گيرد لذا از مراجعه به اداره آموزش جدا خودداري نماييد . ضمنا برنامه زمانبندي انتخاب واحد براساس سال ورود مي باشد .

2. دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پيشنياز ، هم نياز ، سقف واحد و... ) مي باشند . حتي درصورت ثبت نرم افزار آموزش دروس مربوطه در آخر ترم حذف وشهريه مسترد نمي گردد .

 3- جابجايي و تغيير دروس فقط در زمان حذف واضافه صورت مي پذيرد .

4- اطلاع از  دروس حذف شده ، قبل از حذف واضافه با مراجعه به گروه مربوطه خويش وسايت دانشگاه الزامي مي باشد .بنابراين براي اين دسته از دانشجويان  شركت در برنامه حذف و اضافه اينترنتي الزامي است .

اداره آموزش

 

 

 

 

1396/06/06
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal