تقويم آموزشي

  باسمه تعالي

تقويم دانشگاهي انتخاب واحد

نيمسال دوم  سال تحصيلي 97-96

روز و تاريخ

رشته تحصيلي از ساعت 9 لغايت15

شنبه

96/11/07

تحصيلات تكميلي دكتري تخصصي و ارشد (كليه رشته ها )

- معماري و كامپيوتر( كليه مقاطع و وروديها)

يكشنبه

96/11/08

رشته هاي  حسابداري – كودكياري- ادبيات فارسي وپرستاري ومامايي وآموزش

زبان انگليسي (كليه مقاطع و وروديها)

دوشنبه

96/11/09

علوم زيستي  ورودي93 وماقبل

 

سه شنبه

96/11/10

علوم زيستي ورودي 94 و95 

چهارشنبه

96/11/11

علوم زيستي ورودي 96

شروع كلاسها :

شنبه 96/11/14

پايان كلاسهاي رشته هاي غير پزشكي :

پنج شنبه97/03/24

پايان كلاسهارشته هاي پزشكي :

پنج شنبه97/03/31

حذف واضافه :

روز شنبه: 96/11/28 لغايت

روز چهارشنبه: 96/12/02

امتحانات پايان نيمسال اول( تئوري وعملي )غير پزشكي :

از يكشنبه:97/03/27لغايت پنج شنبه: 97/04/07
امتحانات پايان نيمسال اول( تئوري وعملي )پزشكي
از شنبه:97/04/02لغايت پنج شنبه: 97/04/14
 

شروع كلاسهاي دوره تابستان:

شنبه 97/04/23

قابل توجه دانشجويان عزيز (تذكرات مهم)

1-ثبت نام فقط به صورت اينترنتي در روزها و ساعات اعلام شده انجام مي گيرد لذا از مراجعه به اداره آموزش جدا خودداري نماييد . ضمنا برنامه زمانبندي طبق جدول فوق وبراي رشته هاي علوم زيستي نيز انتخاب واحد براساس سال ورود مي باشد .
2-دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پيشنياز ، هم نياز ، سقف واحد واخذ فقط يك درس از دروس معارف ... ) مي باشند . حتي درصورت ثبت نرم افزار آموزش دروس مربوطه در آخر ترم حذف وشهريه مسترد نمي گردد .
3-جابجايي و تغيير دروس فقط در زمان حذف واضافه صورت مي پذيرد .
4-اطلاع از دروس به حد نصاب نرسيده و حذف گرديده و يا تغيير احتمالي نام استاد وساعت كلاس وتغيير تاريخ وساعت امتحان ، قبل از حذف واضافه الزامي مي باشد لذا دانشجويان گرامي در صورت وجود هرگونه مشكلي مي بايستي با مراجعه به گروه مربوطه خويش موضوع را مرتفع سازند  .بنابراين براي اين دسته از دانشجويان  شركت در برنامه حذف و اضافه اينترنتي الزامي است .بديهي است پس از زمان حذف واضافه هيچگونه ترتيب اثري نسبت به تقضاي دانشجو در موارد مذكور نگرديده وعواقب آن ناشي بر خود دانشجوي گرامي مي باشد .
 

اداره آموزش

 

 

 

1396/11/01
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal