اعضاي هيات علمي

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مدرك

مرتبه علمي

پست الكترونيك

سوابق پژوهشي

رسولي

نسرين

كامپيوتر

فوق ليسانس

مربي

rasouli@iaufala.ac.ir

دانلود

دقاق زاده

حسين

كامپيوتر

فوق ليسانس

مربي

daghaghzadeh@iaufala.ac.ir

دانلود

عسگري ريزي

زهرا

كامپيوتر

فوق ليسانس

مربي

z_asgari@iaufala.ac.ir

دانلود

ورزنده

ليلا

كامپيوتر

فوق ليسانس

مربي

varzande@IAUFALA.ac.ir

دانلود

 

1396/07/24
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal