آيين نامه هاي بهداشتي

  آیین نامه های بهداشتی

دانشجویان عزیز با رعایت نکات زیر در حفظ نظم و بهداشت محل غذا خوری خود سهیم باشید:
-پس از صرف غذا از رها نمودن ظروف غذا بر روی میز خود داری نموده  جهت جمع آوری آن توسط متصدیان مربوطه آن را در محل مناسب قرار دهند.
-از ریختن زباله بر روی زمین و روی میزهاخودداری فرمائید 
-در ساعات توزیع غذا با حفظ نظم و آرامش متصدیان توزیع غذا را در تسریع کار وارائه خدمات بهتر یاری نمائید. 
-استعمال دخانیات در این مکان اکیدا ممنوع می باشد. 
-با  رزرو غذا حداقل یک روز قبل اتوماسیون تغذیه را در جهت سرویس دهی بهتر یاری نمائید. 

 

قوانین ومقررات بهداشتی مربوط به متصدیان توزیع غذا ((کلیه متصدیان موظف به رعایت نکات زیر می باشند:))
-اخذ کارت معاینه بهداشتی الزامی است. 
-رعایت کامل بهداشت ونظافت فردی وعمومی 
-ملبس به پیش بند وروپوش تمیز و به رنگ روشن کلاه ودستکش 
-جلوگیری از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و توزیع مواد غذایی 
-نظافت وشستشوی وسایل وظروف غذا ومحل توزیع غذا در پایان هر روز کاری 
-عدم نگهداری هرگونه وسایل اضافی ومستهلک ومستعمل ومواد غذایی غیرقابل مصرف وضایعات در محل کار 
-عدم نگهداری چاشنی ها (اعم از نمک سماق و...)به صورت در باز ودر محل مرطوب 
-زباله دان محل توزیع میبایست مجهز به کیسه زباله بوده اطراف آن تمیز و در محل مناسبی قرارگرفته باشد. (در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق طبق مقررات برخورد می گردد.)

آئین نامه بهداشتی مربوط به بوفه ورستوران: ((کلیه متصدیان و اشخاصی که در مراکز نگهداری تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال دارند موظف به رعایت نکات زیر می باشند(( .
-کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته باشندوهنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند. 
-رعایت کامل بهداشت فردی ونظافت عمومی محل کار خود را نموده وبه دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند. 
-ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند. 
-از ورود ودخالت افراد متفرقه به امور تولید وتهیه توزیع وفروش مواد غذایی جلوگیری نمایند. 
-استعمال دخانیات ممنوع می باشد. 
-نصب هود به ابعاد مناسب ومجهز به هواکش با قدرت مکش کافی در بالای دستگاه پخت ومحل بوفه الزامی است. 
-تمام دربها وپنجره ها باید مجهز به توری سالم ومناسب باشد. 
-محل شستشو ونگهداری ظروف باید در مجاورت پخت و مجهز ومستقل ازآن می باشد. 
-قفسه بندی وپالت گذاری در انبار به نحو مطلوب ومناسب انجام شود. 
-قفسه وویترین وگنجه ها باید قابل نظافت بوده ومجهز به درب وشیشه سالم وهمیشه تمیز باشند. 
-کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سرد خانه نگه داری شوند و مدت آن پیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید. 
-یخچال و سرد خانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد. 
-قرار دادن مواد غذایی پخته وخام وشسته ونشسته در کنار هم در یخچال ممنوع بوده ویخچال و سرد خانه همواره باید تمییز وعاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد. 
-زباله دان در پوشدار قابل شستشو وقابل حمل و با حجم مناسب وتعداد کافی موجود باشد. 
-زباله دان باید مجهز به کیسه زباله ودر محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد . 

دانشجویان عزیز در صورت مشاهده هر گونه مواد غذایی فاقد علامت استاندارد و کد بهداشتی  یا مواد غذایی تاریخ گذشته ، از مصرف آن خود داری فرموده و مراتب را سریعاً به امور دانشجویی اطلاع  دهید

 

 

 

 

 

1391/02/09
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal