مهارتهاي يادداشت برداري در كلاس
New Page 2
 

يادداشت هاي كافي جزءضروري يادگيري و مطالعه كارآمد در دانشگاه به شمار مي آيد.
به پيشنهاد هاي زير فكر كنيد و سيستم يادداشت برداري خود را بهبود بخشيد.


1.فعالانه به درس گوش دهيدٰاگر ممكن است قبل از نوشتن فكر كنيد ولي مراقب باشيد از يادداشت برداري عقب نمانيد.
2.ذهن خود را نسبت به مطالبي كه با آن مخالفيد باز بگذاريد اجازه ندهيد بحث كردن در يادداشت برداري شما مداخله كند.
3.اگر پرسش مربوط به موضوع برايتان طرح شده آن را بپرسيد.
4.از روش استاندارد يادداشت برداري –شامل نقطه گذاري ها –اختصارات-حاشيه ها و غيره استفاده كنيد و ان را در خود بپرورانيد.
5.يادداشت ها را در دفتري بزرگ نگهداري كنيد.تنها حسن دفترچه هاي كوچك در آساني حمل آنهاست ولي براي هدف اصلي شما مناسب نيستند.دفتر بزرگ به شما امكان مي دهد حاشيه گذاري مناسبي را رعايت كنيد.
6.هر گاه از بخشي از صفحه به بخش ديگر همان صفحه مي رسيد يك جاي خالي باقي بگذاريد تا در صورت لزوم در آينده آن را با مطالب تكميل شده پركنيد.هدف شما،يادداشت برداري مفيد است و نه صرفا نگهداري اوراق!
7.سعي نكنيد از تمام مطالب استاد يادداشت برداريد.اين كار در وهله اول غير ممكن و در وهله دوم غير ضروري است زيرا تمام مطالب از اهميت يكساني برخورداري نيستند.بيشتر وقت خود را صرف گوش دادن و يادداشت برداري از نكات مهم و اصلي كنيد.اگر شما با حداكثر سرعتتان يادداشت برداريد،شنونده خوبي نخواهيد بود.گرچه نوشتن گاهي از انديشيدن مهم تر است.
8.در پي سرنخ هاي نكات مهم باشيد،يعني تكرار نكات تاكيدي،تغيير در آهنگ صدا ،فهرست كردن نكات مهم و غيره.
9. بسياري از اساتيد مي كوشند در خلال تدريس چند نكته اصلي و چندين نكته كم اهميت تر ارائه دهند.وبقيه سخنراني را به مطالب توضيحي و مثال ها اختصاص دهند.سعي كنيد نكات اصلي را يادداشت كنيد و خود را در دام نكات كم اهميت كه ارتباطي اندك با يكديگر دارند ،اسير نكنيد.
اگر خوب گوش كنيد ،به ارتباط ميان آنها پي خواهيد برد.در مورد مطالبي كه استاد آنها را با اهميت تر تلقي مي كند،دقت نظر به خرج دهيد.
10. يادداشت هاي اصلي خود را به صورت روشن و خوانا بنويسيد تا براي خودتان قابل خواندن باشد ولي هر كجا كه توانستيد از علائم اختصاري ابداعي خودتان استفاده كنيد .اين كار مستلزم دوباره نويسي يادداشت هايتان است تا در زمان بهتري بتوانيد آن را بخوانيد و بدان بينديشيد.همچنين پاكيزگي از جهاتي حسن است ولي الزاما يادگيري شما را افزايش نمي دهد.
11.بدون ملاحظه هر آنچه را روي تخته سياه مي بينيد،در دفترتان بنويسيد.آيا تا كنون فكر كرده ايد كه نوشته هاي ناخواناي روي تخته ممكن است سر نخ يك سوال امتحاني باشد.شايد شما نتوانيد تمام نوشته هاي روي تخته را با يادداشت هايتان از گفته هاي سخنراني تلفيق و يكدست سازيد.ولي اگر آنها را جداگانه بنويسيد چه بسا در آينده سرنخ مناسبي باشد.اگر هم چنين نشود،اشكالي ندارد.شما چيزي را از دست نداده ايد، در هر صورت شما در كلاس بوده ايد.
. در كلاس در رديف هاي جلوتر بنشينيد،زيرا آنجا حواستان كمتر پرت مي شود و شنيدن، ديدن و توجه به مطالب مهم ساده تر مي باشد.
13.نكات و پيشنهاد هاي پيش گفته شده را با دقت عمل كنيد،اگر در اين مورد ابهامي داريد با مركز مشاوره دانشجويي تماس بگيريد.
 

" موفق و سربلند باشيد"

 تهيه و تنظيم : مائده مقدس
كارشناس ارشد روانشناسي


 

 

1394/03/06
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal