10426
1
تلفنهاي داخلي دانشگاه
New Page 9
 

ليست تلفنهاي داخلي دانشگاه

 

حوزه رياست

نام دفتر 

شماره داخلي

دفتر رياست 150
مدير كل عمران 152
مدير حراست 161
دفتر حراست 172
اداره روابط عمومي  125
دفتر امور عمراني 213
تاسيسات 169
انتظامات خواهران(درب دانشكده) 121
انتظامات خواهران(درب دانشگاه) 203
نگهباني 198

 

حوزه معاونت آموزشي

نام دفتر 

شماره داخلي

مدير آموزش 131
اداره آموزش (آقاي لطيفي) 139
اداره آموزش (خانم كياني و خانم محمدي) 188
اداره آموزش (خانم ناظم پور) 146
اداره آموزش  130
بايگاني آموزش  133
دايره امتحانات 160
دفتر گروه مامايي 202
پراتيك 177
دفتر گروه پرستاري(آقايان)  183
دفترمربيان باليني پرستاري 178
دفتر اساتيد  149 ، 199
دفتر اساتيد  127 ، 141 
مدير گروه تحصيلات تكميلي 138
 گروه ادبيات عرب 126
 گروه حسابداري 147
 گروه معارف 129
 گروه معماري 181
گروه بيوشيمي 209 ، 124
گروه ميكروبيولوژي 148
گروه پرستاري 182، 178 ، 183
 گروه مامايي 193  ،  202
گروه زيست شناسي 221
گروه ادبيات فارسي 210
گروه كامپيوتر 179
گروه بيوتكنولوژي 221
گروه زبان انگليسي 142

 

حوزه معاونت اداري و مالي

نام دفتر 

شماره داخلي

مدير اداري 158
مدير امور مالي 219
امور عمومي 157
صندوق رفاه دانشجويي 174
كارگزيني كاركنان 189
كارگزيني هيات علمي 166
اداره حسابداري 163 ، 173
امور شهريه 195
دفتر طرح و برنامه و بودجه 162
دبيرخانه  165
انبار 118
اداره تداركات  112 ، 206
مركز تلفن  111
آبدارخانه طبقه چهارم 168
بانك ملي 204

 

حوزه معاونت پژوهشي

نام دفتر 

شماره داخلي

مدير پژوهش 207
دفتر پژوهش 117 ، 159
اداره اطلاعات ، آمار و رايانه  167
تعميرات سخت افزار و شبكه 215
باشگاه پژوهشگران جوان 176
كتابخانه  192 ، 208
مسئول آزمايشگاه ها (طبقه 3 ) 140
آزمايشگاه (خانم كريمي) 145
آزمايشگاه تحقيقاتي 200
آزمايشگاه فيزيك و شيمي 194
امور پايان نامه ها 162

 

حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي

نام دفتر 

شماره داخلي

مدير امور دانشجويي 134
دفتر امور دانشجويي 123
اداره فارغ التحصيلان 220
دفتر كانون فارغ التحصيلان 201
دفتر تربيت بدني 170
دفتر مشاوره و راهنمايي 180
آشپز خانه 171
دفتر فرهنگ خواهران 122
اتاق CD 223
دفتر مشاوره فرهنگي (مسجد) 227
تشكل دانشجويي يوسف زهرا (س) 175
دفتر بسيج اساتيد 119
دفتر بسيج دانشجويي 120

 

 

1395/05/03
Powered by DorsaPortal