15508
1
معرفی ریاست


دكتر شهلا روزبهاني

 اطلاعات تماس 

تلفن: 03137420136
ايميل: roozbehani@iaufala.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

  اطلاعات شخصي:

 تاريخ تولد: 20/6/1347

مليت: ايراني

  سوابق تحصيلي :

ليسانس  علوم جانوري دانشگاه شهيد بهشتي تهران 

فوق ليسانس علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

عنوان پايان نامه : بررسي بيوسيستماتيك دوزيستيان منطقه بروجرد

دكترا علوم جانوري ( گرايش تكوين ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

عنوان رساله دكتري : بررسي ارتباط بين كمبود پروتامين و آسيب DNA در بيماران مراجعه كننده به مركز باروري و ناباروري اصفهان-  سال اخذ مدرك 1382

مرتبه علمي: استاديار

  سوابق پژوهشي:

 

  مقالهها

 

- تاثْير كمبود پروتامين روي لقاح و نمو جنيني پس از انجام ICSI       چاپ شده در نشريه پزشكي ياخته پژوهشكده رويان سال ششم زمستان 1383 شماره 24 محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

مجله: چاپ شده در نشريه پزشكي ياخته پژوهشكده رويان سال ششم زمستان 1383 شماره 24.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني -محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

 

(بررسي اجمالي تكامل انسان از ديدگاه علمي و ديني)

مجله: در مجموعه مقالات سمينارهاي علمي داخلي واحد فلاورجان     واحد فلاورجان  1383.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني

 

Cometassay :تكنيك سنجش آسيب DNA"  در هفته پژوهش سال79 ،واحد فلاورجان واحد فلاورجان  1379

نويسنده‌ها: شهلاروزبهاني

 

ارتباط كمبود پروتامين و ناباروري

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني -محمدحسين نصر اصفهاني

 

بررسي اثركودهاي شيميايي در بروز ناهنجاريها در قورباغه هاي سبز درختي

مجله: چاپ شده در ويژه نامه هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان 1382.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني

 

بررسي ارتباط بين كمبود پروتامين وضريب كيفيت جنيني سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران      دانشگاه رشت   تابستان 1384 محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

مجله: سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران   دانشگاه رشت   تابستان 1384.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني -محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

 

بررسي بيوسيستماتيك دوزيستان منطقه بروجرد   ارائه در اولين كنگره جانور شناسي ايران دانشگاه تربيت معلم 1376     محمد بلوچ

مجله: ارائه در اولين كنگره جانور شناسي ايران دانشگاه تربيت معلم    1376.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني-محمدبلوچ

 

بررسي عوامل محيطي موثر در بروز ناهنجاريها در قورباغه هاي سبز درختي      اولين كنگره جانورشناسي ايران - تهران-     دانشگاه تربيت معلم      1376 دكتر محمد بلوچ

مجله: اولين كنگره جانورشناسي ايران - تهران-   دانشگاه تربيت معلم    1376.

نويسنده‌ها: دكتر محمد بلوچ-شهلاروزبهاني

 

تاثير آسيب DNAاسپرم روي لقاح و رشد و نمو جنين"     سيزدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران     رشت  سال1384   محمد حسين نصر اصفهاني

مجله: سيزدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران  رشت  سال1384     محمد حسين نصر اصفهاني.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني -محمد حسين نصر اصفهاني

 

مروري بر سلولهاي بنيادي

مجله: در دومين همايش منطقه اي علوم زيستي  واحد فلاورجان     سال1385.

نويسنده‌ها: شهلاروزبهاني

 

مقاله بررسي ارتباط بين كمبود پروتامين و سلامت DNA به ترتيب به روش CMA3 و در بيماران نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري و ناباروري استان اصفهان كنگره بيولوژي كاربردي (با دامنه بين المللي)     دانشكده علوم مشهد  مهرماه 1383     محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

مجله: كنگره بيولوژي كاربردي (با دامنه بين المللي) دانشكده علوم مشهد مهرماه 1383.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني -محمد حسين نصر اصفهاني- كاظم پريور- شهناز رضوي

 

مقاله"مروري بر فناوري DNAو جديدترين روشهاي تشخيص آسيب DNA  سمينار داخلي ميكروبيولوژي ،واحد فلاورجان واحد فلاورجان     1384

مجله: سمينار داخلي ميكروبيولوژي ،واحد فلاورجان واحد فلاورجان     1384.

نويسنده‌ها: شهلا روزبهاني

 

 

 تاليف:

1. اطلس جانورشناسي بي مهرگان

2. اطلس جانورشناسي مهره داران

 كارگاه آموزشي:

استاد كارگاه روشهاي تعيين كيفيت كروماتين اسپرم (منطقه اي) ،تعدادشركت كنندگان 15 نفر با همكاري دكتر محمد حسين نصر اصفهاني و دكتر شهناز رضوي در مركز باروري و ناباروري اصفهان

 

 

1393/11/08
Powered by DorsaPortal