1395/12/16 تعداد بازدید: 95
قابل توجه اعضاء هيأت علمي محترم
بر اساس همكاري سازمان مديريت بحر
 

بر اساس همكاري سازمان مديريت بحران كشور و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و ساير دستگاهها و مراكز علمي،دبيرخانه دائمي "جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل " راه اندازي گرديد و مقرر شد از سال جاري برترين كتاب در 5 حوزه پيش بيني و پيشگيري،آمادگي،مقابله،بازسازي و بازتواني و پدافند غيرعامل انتخاب گردد."جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل" با عنايت به ضرروت توجه بيشتر به منابع مكتوب نظري و تجربي در حوزه هاي ستادي،اجرايي و علمي مديريت بحران و پدافند غيرعامل طراحي و به "كتاب هاي برگزيده" اعطاء مي گردد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با معاونت پيش بيني و پيشگيري اين سازمان(واحد مديريت برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي)به شماره 88772635 تماس حاصل نموده و يا به آدرس اينترنتي www.dmbookaward.ir  مراجعه نماييد.

 

Powered by DorsaPortal