• پرداخت اقساط معوقه وام صندوق رفاه

    دانشجویان گرامی نسبت به پرداخت اقساط معوقه هر چه سریعتر اقدام نمایید در غیر این صورت کارت امتحانات صادر نمیگردد .

    با توجه به اینکه تنها مجوز ورود به جلسه امتحان کارت مذکور میباشد لذا نسبت به پرداخت بدهکاری اقساط خود سریعا اقدام فرمایید.

    صندوق رفاه دانشگاه

    شنبه, می 30, 2020
    کلید واژه ها