• نشریات دانشجویی

  ردیف بخشنامه لینک دانلود
  ۱  اعلام موارد اجرایی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد دریافت 
  ۲ آیین نامه حمایت از نشریات دانشجویی دریافت
  ۳ بخشنامه جشنواره نشریات دریافت
  ۴ تشکیل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دریافت
  ۵ دستورالعمل جشنواره تیتر ۱۰ دریافت
  ۶ شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران دریافت
  ۷ کتاب قوانین و مقررات نشریات دانشجویی دریافت
  ۸ شیوه نامه جشنواره سراسری نشریات دانشجویی قلم دریافت
  ۹ بخشنامه انتشار نشریات صرفا بصورت مجازی دریافت
  ردیف نام نشریه زمینه انتشار دوره انتشار وضعیت مجوز نام و نام خانوادگی مدیر مسئول نام و نام خانوادگی سردبیر مدیر مسئول قبلی تعداد منتشر شده افتخارات
  ۱ فراز علمی علوم پایه گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ رضوان مفیدی مرضیه حیدری فاطمه گودرزی ۳ کسب رتبه کشوری جلد در دومین دوره کسب رتبه کشوری  نشریه قابل تقدیر در سومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی
  ۲ دنیای بیوتکنولوژی علمی علوم پایه گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ غزاله سلیمی پور غزاله سلیمی پور ساناز مهاجرانی ۴ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره  در سطح واحد
  ۳ ظهیر سیاسی گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ محبوبه موذنی مهدیه صرامی ۳ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره
  ۴ روهینا مذهبی گاهنامه صدور ۱۳ / ۸ / ۹۸ سعیده رضاقلیان زهرا شاه نظری
  ۵ ماهور هنری گاهنامه منقضی ۲۳ / ۱۱ / ۹۸ فاطمه زهرا طاهری فاطمه زهرا طاهری ۱ کسب رتبه اول کشوری جشنواره تیتر ۱۱ توسط مقاله بناهای شهر شما چه موسیقی می نوازند؟
  ۶ آهنگ زندگی علمی علوم پزشکی گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ نجمه میرحاج زهرا انصاری ۲ کسب رتبه سوم در سطح واحد در  دومین دوره جشنواره
  ۷ طپش علمی علوم پزشکی گاهنامه منقضی۲۳ /۱۱ /۹۸ ساراسپهری راد مهدیه اله دادیان ۲
  ۸ تنسیم فرهنگی دانشجویی گاهنامه منقضی۲۴/ ۹/ ۹۵ سارا مرادپور زهرا سعیدی ۱۶ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره
  ۹ باران فرهنگی گاهنامه منقضی۲۴/ ۹/ ۹۵ زهرا رحمانی ۱ کسب رتبه سوم در سطح واحد در دومین دوره جشنواره
  نام نشریه دریافت فایل شماره های منتشر شده
  طپش  شماره۱  شماره ۲   شماره۳    شماره۴(ویژه نامه)
  ظهیر  شماره ۳
  نشریه علمی علوم پایه دنیای بیوتکنولوژی شماره۱     شماره۲     شماره۳     شماره۴
  فراز شماره۱     شماره۲     شماره۳     شماره۴
  آهنگ زندگی شماره۱     شماره۲
  باران شماره۱    شماره۲
  تنسیم شماره۱۴     شماره۱۵
  ماهور شماره۱
  روهینا شماره۱    شماره۲    شماره۳