• کارشناسان امور پژوهشی

    بهارک براتی نژاد

    کارشناس امور پژوهشی

    سابقه تحصیلی : کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

    ساعت حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

    تلفن تماس :  ۵ – ۳۷۴۲۰۱۳۴    ۰۳۱      داخلی ۲۰۹