• کارشناسان اداره آموزش

  aghadavoodi

  لیلا آقاداوودی

  کارشناس رشته : رشته های علوم زیستی مقطع کارشناسی به جز میکروبیولوژی

  سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴   ۰۳۱     داخلی ۱۸۸

  اکرم شریعتی

  کارشناس رشته : کلیه رشته ها در مقاطع ارشد ودکتری ،رشته حسابداری

  وامورات مربوط به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد

  سوابق تحصیلی : کارشناس علوم تجربی

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴   ۰۳۱     داخلی ۱۸۸

  ناصر لطیفی

  کارشناس رشته : میکروبیولوژی – کامپیوتر

  سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد تاریخ

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴   ۰۳۱     داخلی ۱۳۹

  عاطفه کیانی

  کارشناس رشته : پرستاری ،مامایی ،زبان خارجی ،معماری ،علوم تجربی

  ادبیات فارسی ،ادبیات عرب ،دامپزشکی،ادبیات فارسی

  سوابق تحصیلی : کارشناس راهنمایی و مشاوره

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴   ۰۳۱     داخلی ۱۳۰

  احمد براتی

  مسئول دایره امتحانات ،امور رشته ها  ، ثبت وبررسی دروس و نمرات، ثبت ونظارت برامور کلاسها و حضور اساتید

  سوابق تحصیلی :کارشناس عمران

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴   ۰۳۱     داخلی ۱۶۰