• صدور ریز نمرات فارغ التحصیلان

  صدورریزنمرات فارغ التحصیلان

  مراحل و نحوه صدور ریز نمرات اداره دانش آموختگان توسط واحد دانشگاهی

  ۱- مراجعه به واحددانشگاهی جهت صدور ریز نمرات

  ۲- درخواست کتبی در خصوص ریز نمرات

  ۳- ارائه تصویر مدرک تحصیلی به واحد دانشگاهی

  ۴- مبلغ واریزی طبق تعرفه های سازمان