• ریاست

  دکتر شهناز شوشتری زاده

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان- دانشکده پرستاری مامایی

  پست الکترونیک : Shooshtari۱۳۴۶@gmail.com         Sh_Shooshtari@iaufala.ac.ir

   

   

  سوابق اجرایی

  مربی امور آموزشی دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۸۶ تا کنون
  مدیر برنامه ریزی گروه پرستاری و امور بالینی گروه ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰
  مدیر گروه پرستاری دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
  معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
  معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
  معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از ۱۳۹۱  – ۱۳۹۸
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۵
  معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان از ۱۳۹۵- ۱۳۹۸

  سوابق تدریس

  دانشگاه/موسسه مقطع موضوعات تدریس
  کارشناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد × روان شناسی فردی و اجتماعی

  بهداشت روان (۱) و پرستاری مربوطه

  بهداشت و روان (۲) و پرستاری مربوطه

  کارآموزی بهداشت روان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان × کارآموزی بهداشت روان

  کارآموزی داخلی- جراحی

  تدریس درس مداخلات فردی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

  تدریس درس مداخلات خانواده درمانی و گروه درمانی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

  کارآموزی مداخلات خانواده درمانی و گروه درمانی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

  دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان × روان شناسی فردی و اجتماعی

  بهداشت روان (۱) و پرستاری مربوط

  بهداشت روان (۲) و پرستاری

  فرآیند یادگیری و اصول آموزش بر مددجو

  روان شناسی مامائی

  روان پزشکی مامایی

  اخلاق پرستاری و ارتباطات حرفه ای در پرستاری

  مفاهیم پرستاری

  روان شناسی عمومی

  روان شناسی رشد

  روان شناسی تربیتی

  اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

  کلیات روش ها و فنون تدریس

  سنجش و اندازه گیری آموزشی

  روش تحقیق با تکیه بر علوم تربیتی

  مقدمات روش های مطالعه و فنون تحقیق

  کلیات راهنمایی و مشاوره

  کارآفرینی

   

  زمینه های تحقیقاتی و توانمندی ها

  اصول و فنون، مهارت ها و مفاهیم در پرستاری و مامایی- روانشناسی و روانپزشکی و روان پرستاری در آموزش پرستاری و مامایی
  فلسفه آموزش- برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی درسی
  آموزش به بیمار و طراحی و تولید محتوای آموزش به بیمار, خانواده و جامعه
  اخلاق پزشکی- اخلاق پرستاری
  روش ها و فنون تدریس- سنجش و ارزشیابی آموزشی

   سوابق تحصیلی

  مقطع تحصیلی رشته گرایش محل تحصیل
  دکتری فلسفه آموزش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
  کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
  کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت روان- روان پرستاری دانشگاه تهران پزشکی
  کارشناسی پرستاری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  دیپلم علوم تجربی دبیرستان ۲۲ بهمن

  فعالیتهای پژوهشی:

  الف: مقالات همایش ها

  ردیف عنوان مقاله عنوان همایش سطح همایش محل برگزاری همایش نویسنده (نویسندگان) به ترتیب تاریخ ارائه نوع ارائه
  ۱ آمادگی خود راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهناز شوشتری زاده

  محبوبه صفوی

  محمود محمودی

  محمد حسین یار محمدیان

  بهار ۸۹
  ۱ بیماری مسافرت – سفر هوایی همایش توریسم ، موانع و پیامدها منطقه ای دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، پگاه صادقی اصل ۵/۷/۱۳۸۴ سخنرانی
  ۲ وسواس هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، پریا بیضاوی، شهین افشاری، آیدا زیرک ، آتوسا قنبری، زهره امیری، نسیبه اسفندی، فاطمه یزدانی

   

  ۱۳۸۳ پوستر
  ۳ روشهای کاهش استرس و اضطراب ناشی از آن هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده ، فاطمه توکل ، کبری کیانی، اکرم کیانی، ندا صدری ۱۳۸۳ پوستر
  ۴ ارتباط به عنوان یکی از اجزاء درمانی هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، سپیده حسینیان ، سمیرا پورجم، آراسته صالحی ، رویا جاهی، زهره زارعی، آتوسا شهرستانی، مرثا جمشیدی، دنیا صادقی، نیلوفر کیانپور ۱۳۸۳ پوستر
  ۵ استرس چیست؟ هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، زهرا سلیمیان، نصیبه صادقی، سمیرا قاسمی، معصومه محضری ۱۳۸۳ پوستر
  ۶ خودشناسی هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، ناهید سینایی، سمیه رحیمی، بهاره حسنپور، زینب شیروانی، زهرا شیخ طادی، مریم محمدی

   

  ۱۳۸۳ پوستر
  ۷ الگوها و روشهای نوین تدریس- الگوی فرد مداری هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، شمس الملوک جلال منش ۱۳۸۳ سخنرانی
  ۸ یادگیری الکترونیکی و تنوع آموزشی فنآوری اطلاعات و ارتباطاتIT داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده ۳۰/۷/۱۳۸۴ سخنرانی
  ۹ بررسی مشکلات روحی روانی بیماران مبتلا به ایدز رویکردهای جدید در پرستاری بیماریهای میکروبی داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، فاطمه توکل

  کبری کیانی

  ۱۷/۸/۱۳۸۴ سخنرانی
  ۱۰ شخصیت هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، عاطفه قدیری، الهه امامی، زهرا میریان ، فاطمه زارعی ، راضیه شلتوکی ۱۳۸۵ پوستر
  ۱۱ مبانی ارتباطات در پرستاری هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، سلماز رحیمی ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۲ بررسی اختلال بی خوابی و راهکارهای مقابله با آن هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان فاطمه توکل، شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۳ رواشناسی چهره هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، الهام محمدی اصل، سمیرا طاهری، زهرا کاروان، فهیمه مطلبی ، فریناز اطیار ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۴ کنترل عفونت و مراقبت های پیشگیری کننده در بیماران ایزوله و راهنمای احتیاطات ایزولاسیون هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، فاطمه شعبانی، سوده حیدری ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۵ بررسی تأثیر آموزش رفتارهای تغذیه ای سالم بر تغییر روش تغذیه سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، محمد حسین یار محمدیان، مرتضی آبدار اصفهانی، علیرضا یوسفی ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۶ مهارتهای مطالعه در دانشجویان هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، سمیرا سلیمی، مریم قاسمی، سلماز رحیمی ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۷ روانشناسی دکوراسیون منزل و تاثیر آن بر افراد هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، مولود میریان، سارا معصومی، مهناز جمشیدیان ، هدی مهری ، مریم رستمی

   

   

  ۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۸ اعتیاد در نوجوانان و جوانان اعتیاد و پیامدهای آن داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، سلماز حیدری، سمیرا سلیمی، مریم قاسمی ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ سخنرانی
  ۱۹ درمان های تکمیلی و جایگزین هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان زهرا فتاحی،شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۶ سخنرانی
  ۲۰ اختلال شخصیت هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان فهیمه مطلبی، شهناز شوشتری زاده ، زهرا کاروان، سمیرا طاهری ۱۳۸۶ پوستر
  ۲۱ روانشناسی درد هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان هاجر کریمی، شهناز شوشتری زاده، راضیه شلتوکی، فاطمه زارعی ۱۳۸۶ پوستر
  ۲۲ میگرن و استرس هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان مرضیه بختیار، شهناز شوشتری زاده، فاطمه شریف زاده، مرضیه داوری ۱۳۸۶ پوستر
  ۲۳ هوش، خلاقیت و شکوفایی علمی نقش نوآوری و شکوفایی در تولید علم منطقه ای دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده ۵/۱۲/۱۳۸۷ سخنرانی
  ۲۴ بررسی رابطه میزان فرسودگی شغلی در پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان شهیدآیت اله مطهری فولادشهر با برخی مشخصه ها همایش منطقه ای رویکردهای نوین در ارائه خدمات پرستاری منطقه ای دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، سودابه قلم باز،حدیث حلاجی، مجید رحیمی ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ سخنرانی
  ۲۵ آمادگی بر بررسی سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همایش منطقه ای رویکردهای نوین در ارائه خدمات پرستاری منطقه ای دانشگاه فلاورجان محبوبه صفوی، شهناز شوشتری زاده، محمود محمودی ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ سخنرانی
  ۲۶ خودکشی هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده، پگاه صادقی اصل ۱۳۸۷ سخنرانی
  ۲۷ خشونت در خانواده هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۷ سخنرانی
  ۲۸ کاربرد درمان های تکمیلی و جایگزین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان زهرا فتاحی، شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۷ پوستر
  ۲۹ هویت یابی و بحران هویت در در نوجوانان و جوانان هفته پژوهش داخلی دانشگاه فلاورجان شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۸ سخنرانی
  ۳۰ جنبه های روانشناختی سلامت- سبک زندگی و تاثیر آن بر سلامت دومین همایش طب روانی تنی(سایکوسوماتیک) و  پنجاه و چهارمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان شهناز شوشتری زاده ، طیبه مهرابی ، نسرین فانیان ۱۳۸۷ پوستر
  ۳۱ نقش اساتید در آموزش مهارتها: توجه به فراگیر – محوری در آموزش مهارتها اولین سمینار مهارتهای بالینی: ایمنی بیشتر، علمکرد بهتر و شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان سراسری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان شهناز شوشتری زاده، میترا ریحانی، نسرین فانیان ۱۳۸۸ پوستر
  ۳۲ بررسی تاثیر آموزش رفتارهای حرکتی سالم بر پذیرش و اجرای برنامه نوتوانی حرکتی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۸۲ همایش پیشگیری، درمان و بازتوانی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد شهناز شوشتری زاده، دکتر محمد حسین یار محمدیان، دکتر مرتضی آبداراصفهانی، دکتر علیرضا یوسفی ۱۳۸۴ پوستر
  ۳۳ بررسی میزان آمادگی خود – راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری و ارتباط آنها با مشخصه های فردی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی سراسری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد محبوبه صفری، محمود محمودی ، شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۶ پوستر
  ۳۴ مفهوم خود، هویت و کرامت نفس در سلامت روان و روان درمانی با رویکرد مذهبی و اسلامی همایش نوآوری و نظریه پردازی فرهنگی در مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۷ سخنرانی
  ۳۵ بررسی شیوع اضطراب دردانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان درسال ۱۳۸۳ همایش هفته پژوهش داخلی دانشگاه آزاد فلاورجان فاطمه توکل،  شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۴
  ۳۶ روش های تشخیصی ودرمانی جدید مولتیپل اسکلروز چهارمین همایش علوم زیستی منطقه ای دانشگاه آزاد فلاورجان زهرافتاحی ؛ شهناز شوشتری، شهلا ابوالحسنی ۱۳۸۸ پوستر
  ۳۷ مفهوم خلاقیت و نوآوری همایش هفته پژوهش داخلی دانشگاه آزاد فلاورجان شهناز شوشتری زاده ، زهرا فتاحی ۱۳۸۸ پوستر
  ۳۸ بررسی بعضی مفاهیم مرتبط با روانشناسی تبلیغات : روانشناسی اجتماعی، اسناد ، نگرش

   

  دومین همایش روانشناسی تبلیغات منطقه ای دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر شهناز شوشتری زاده ۱۳۸۸ سخنرانی
  ۳۹ بررسی برخی مفاهیم روانشناسانه مرتبط با کارآفرینی : خلاقیت و نوآوری خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی داخلی واحد فلاورجان شهناز شوشتری زاده دی ماه ۸۹ سخنرانی
  ۴۰ بررسی سطح سلامت و عوامل مرتبط با آن در اعضاء هیئت علمی و کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی  واحد فلاورجان رویکردهای نوین در عرصه خدمات پرستاری و مامائی منطقه ای واحد فلاورجان شهناز شوشتری زاده اسفند ۸۹ سخنرانی
  ۴۱ سبک زندگی و مفاهیم مرتبط با آن هفته پژوهش داخلی واحد فلاورجان شهناز شوشتری زاده ۸۹ سخنرانی

  ب) مقالات مجلات:

  ردیف عنوان مقاله نویسنده (نویسندگان) به ترتیب مجله تاریخ ارائه
  ۱ Medical professionalism : teaching and Learning Shahnaz Shooshtarizede[۱], Alireza Yousefi[۲], Narges Keshtiarai[۳] Educational Research نوامبر ۲۰۱۶
  ۲ آمادگی خود راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهناز شوشتری زاده

  محبوبه صفوی

  محمود محمودی

  محمد حسین یار محمدیان

  مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی بهار ۸۹
  ۳ پروفشنالیسم (حرفه ای گری- حرفه ای گرایی) در آموزش پزشکی شهناز شوشتری زاده

  علیرضا یوسفی

  نرگس کشتی آرای

  مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی تابستان ۹۶
  ۴ Health life style in patients with  coronary artheries disease Shahnaz Shooshtarizede

  Mohammadhosein yarmohammadyan

  Morteza Abdar Esfahani

  Pakestan Heart Jornal دسامبر ۲۰۰۳

  طرحهای پژوهشی:

  ردیف عنوان طرح پژوهشی مرجع تصویب مجری همکاران به ترتیب
  ۱ برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی و تدوین برنامه ی جامع راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی شهناز شوشتری زاده سحر غفاریان

  مریم سهرابی

  محمدتابش

  ۲ بررسی ارتباط بین استرس های یکساله اخیر و اقدام به خودکشی در شهرستان فلاورجان ۱۳۹۱-۱۳۹۰

  ( طرح مشترک)

  مجوز شماره ۱۱۵۴۵۲/پ مورخ

  ۱۸/۱۱/۸۹ مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  و ۲۷۱۸/۳۰۱ مورخ ۲۸/۴/۸۸ شورای پژوهشی واحد فلاورجان

  شمیلا مشرف سید غفور موسوی

  حمید روح افزا

  میترا ریحانی

  شهناز شوشتری زاده

  ۳ بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجویان و دانش آموزان منتخب در منطقه اصفهان (مراکز آموزش متوسطه و عالی) واحد فلاورجان شهناز شوشتری زاده آیدا زیرک

  فرخ لقا عکافی

  مینا علیپور

  دوره ها و کارگاههای آموزشی:

  ردیف نام دوره و کارگاه تعدادساعات سال برگزاری کشور برگزار کننده دانشگاه یا موسسه برگزار کننده
  ۱ ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۲۴ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۲ شیوه های تولیدوچاپ مقالات علمی درمجلاتISI ۱۶ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۳ مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ۱۶ ۸۹ ایران واحد فلاورجان
  ۴ ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسیOral

  presentation

  ۸ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۵ آموزش ارتباط چهره به چهره ۱۲ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۶ آموزش ارتباط چهره به چهره ۱۲ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۷ مشکلات روانشناختی دانشجویان ۴۰ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۸ نحوه نگارش زندگینامه علمی معرفینامه وتوصیه نامه به زبان انگلیسیCV ۸ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۹ آشنایی با نرم افزارpower point ۱۶ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۱۰ آشنایی مقدماتی بانرم افزارSPSS ۲۴ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۱۱ آشنایی با اصول فن ترجمه ۳۲ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۱۲ آمار مقدماتی ۳۶ ۸۸ ایران واحد فلاورجان
  ۱۳ آشنایی با آیین نامه های پژوهشی ۸ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۱۴ آموزش  زبان  انگلیسی ۱ ۲۴ ۸۷ ایران واحد فلاورجان
  ۱۵ کارگاه شهروند مسئول ۱۲ ۸۹ ایران واحدفلاورجان
  ۱۶ کرسی های نظریه پردازی ۱۲ ۹۰ ایران واحدخوراسگان
  ۱۷ کارگاه رمضان ویژه اساتید علمی- فرهنگی ۱ هفته ۹۱ ایران واحدخوراسگان
  ۱۸ امپراطوری نامرئی (رسانه ها و فضای مجازی) ۶ ۹۱ ایران واحد فلاورجان
  ۱۹ کارگاه روش تحقیق کیفی ۲۴ ۸۶ ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   

   

   

  ۱-Faculty member: Islamic Azad University, Falavarjan Branch and PHD student, Islamic Azad University, Khourasgan Branch

  ۲ – Faculty member: Isfahan Medical sciences university

  ۳ – Faculty member: Islamic Azad University, Khourasgan Branch