• ریاست دانشگاه

  دکتر بدری شاه طالبی

  سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

  پست الكترونيكي (E-mail): President@iaufala.ac.ir

  تلفن دفتر : ۳۷۴۲۰۱۳۶  –  ۰۳۱

   

   

   

  اطلاعات تحصيلی: (آخرين مدرك تحصيلی)

  مدرك تحصيلی دانشگاه كشور سال اخذ مدرك گروه آموزشی رشته تحصيلی
  دکترا علوم و تحقیقات تهران ایران ۱۳۸۷ علوم انسانی مدیریت آموزشی

  سوابق اجرایی:

  واحد دانشگاهی درجه واحد سمت در واحد تاریخ شروع مسئولیت تاریخ خانمه مسئولیت
  دانشگاه آزاداصفهان  جامع مدیر داخلی مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع ریاست دانشکده علوم تربیتی ۳۱ / ۳ / ۹۶ ۳۱ / ۳ / ۹۷
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع عضو شورای آموزشی واحد ۲۳ / ۱ / ۹۶ ۲۳ / ۱ / ۹۷
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع عضو کار گروه کیفیت آموزشی ،رتبه بندی و ارزیابی ۲۴ / ۸ / ۹۵ ۲۴ / ۸ / ۹۶
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع رییس شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی ۲۹ / ۱۰ / ۹۵ ۲۹ / ۱۰ / ۹۶
  دانشگاه آزاد فلاورجان بزرگ ریاست واحد ۲۴ / ۹ / ۹۹ تا کنون

  سوابق پژوهشی:

  برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  ردیف

   

   

  عنوان مقاله

  مشخصات مجله اسامي همكاران به ترتيب اولويت

  (شامل نام متقاضي)

  نام کامل مجله ISSN نوع مقاله نمایه مجله سال

  چاپ

   شماره جلد و شماره صفحات
   

   

   

  ۱

  رابطه مهارتها و صلاحیتهای به کار گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان شناختی کارکنان فصلنامه فن اوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی  

   

  ۲۲۲۸

  ۵۳۱۸

   

  اصیل

  پژوهشی

  sid

  Magiran

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاد

   

  ۱۳۹۵ سال ششم.شماره سوم.صفحات

  ۵ تا ۲۴

  اکرم نادی فرد

  بدری شاه طالبی

   

   

  ۲

  مطالعه تطبیقی اعزام معلمان ایران به مدارس خارج از کشور (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) مجله تعلیم و تربیت  

   

  ۱۰۱۷

  ۴۱۳۳

  اصیل پژوهشی علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

  ۱۳۹۶ شماره ۱۳۱

  صفحات

  ۹۵تا ۱۱۰

  رضا کچوئیان جوادی

  بدری شاه طالبی محمد علی نادی

   

   

   

  ۳

  مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران

   

  فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی  

   

   

  ۲۳۸۳

  ۱۳۲۴

   

   

  اصیل

  پژوهشی

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

  ۱۳۹۷ دوره ۱۲

  صفحات

  ۴۶۹تا ۴۸۷

  علی خدری

  نرگس سعیدیان

  بدری شاه طالبی

   

   

  ۴

  تعالی گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت های محوری مدیران در دانشگاه های آزاد اسلامی آینده فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی  

  ۲۳۸۳

  ۱۳۲۴

  اصیل پژوهشی علمی پژوهشی وزارتین

  ISC

  ۱۳۹۷  

  دوره ۱۲

  صفحات ۲۸۷تا۳۱۳

  مریم بیگی ریزی بدری شاه طلبی محمدحسین یارمحمدیان
  ۵ شناسایی مولفه‌های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل  

  فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی

   

  ۲۰۰۸

  ۱۱۳۸

   

  اصیل پژوهشی

   

  علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

   

  ۱۳۹۷

   

  سال سیزدهم شماره سوم صفحات ۵۹تا ۷۴ مریم بیگی

  بدری شاه طالبی محمد حسین یارمحمدیان

  ۶ مشارکت به عنوان یکی از مولفه های تربیت شهروندی موثر در برنامه درسی پنهان

   

   

  فصلنامه علوم اجتماعی

   

  ۱۷۳۵

  ۷۰۳۹

   

  اصیل پژوهشی

  علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

   

  مگ ایران

   

   

  ۱۳۹۷

  دوره ۱۲، شماره ۴۲،

  صفحات

  ۱ تا ۲۸

  امین ملازهی محمد حسین یارمحمدیان

  بدری شاه طالبی

  ۷ رابطة بین یادگیری خود راهبر، خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم‌دانش

   

   

  فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی  درسی

   

  ۲۶۷۶

  ۳۲۸۱

   

   

  اصیل پژوهشی

   

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

   

   

  ۱۳۹۷

   

  دوره ۱۵

  شماره ۵۶

  صفحات

  ۱۴۸تا ۱۶۱

   

  بتول فرخ

  بدری شاه طالبی

  ۸ آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی  

  فصلنامه پژوهشهای اخلاقی

   

  ۲۳۸۳

  ۳۲۷۹٫

   

  اصیل پژوهشی

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

   

   

  ۱۳۹۸

   

  شماره ۳۵

  صفحات

  ۲۳۷ تا ۲۵۸

  فرحناز مشایخ

  فریبا کریمی

  بدری شاه طالبی

  ۹ رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران  

  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

   

  ۲۰۰۸

  ۶۳۶۹

   

  اصیل پژوهشی

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

   

   

  ۱۳۹۸

   

  دوره ۱۰ شماره ۳۷

  صفحات

  ۸۵تا ۱۰۸

   

  سارا توکل

  بدری شاه طالبی

   

   

  ۱۰

  شناسایی  عوامل سکوت سازمانی  اعضای هیات علمی دانشگاهها در ایران یک مطالعه (کیفی)  

  فصلنامه مديريت فرهنگ سازماني

   

  ۲۴۲۳

  ۶۹۴۲

   

  اصیل پژوهشی

   

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

   

  EBSCOhost

  SID

   

   

   

   

  ۱۳۹۸

   

  دوره ۱۷ شماره ۱

   

  منیژه فهامی محمدتقی محمودی

  بدری شاه طالبی

   

   

  ۱۱

  user experience of the application of information and cmmunication technology  

   

  International Business Management

  ۱۹۹۳-۵۲۵۰  

  Original Research

   

   

  World Agri

  Database

   

   

   

  ۲۰۱۶

   

  Volume: 10 Issue: 16

  page

  ۳۶۶۷-۳۶۷۲

   

  Majddadin Ansari and Badri Shahtalebi

   

   

   

   

   

  ۱۲

  Investigating Effective Components of Higher Education Marketing

  International Education Studies and Providing a Marketing Model for Iranian Private Higher Education

  Institutions

   

   

   

  International Education Studies

  ۱۹۱۳

  ۹۰۲۰

   

   

  Original Research

   

   

   

   

  ERIC

   

   

   

   

  ۲۰۱۶

   

   

   

   

   

  Vol. 9, No

  . ۳;

   

  Roya Babaee Kasmaee1, Mohammad Ali Nadi1 & Badri Shahtalebi

   

  ۱۳

   

   

  Developing a perceptual appropriate framework for Iranian teacher’s dispatch to schools abroad  Iranian Journal of Educational Sociology

   

  ۲۶۴۵

  ۳۴۶۰

   

  Original Research

   

  علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

   

   

   

  ۲۰۱۷

  Volume 1,

  Number 6

   

  Page 1-13

  Reza Kachoueian javadi , Badri Shahtalebi, Mohammad Ali Nadi

  طرح های پژوهشی :

  نا م طرح نوع طرح سازمان درخواست کننده سمت من
  ۱ شناسایی مولفه های فرهنگ شهروندی  و تدوین راهبردهای آن برون دانشگاهی سازمان رفاهی تفریحی شاهین شهر اصفهان مجری
  ۲ تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اصفهان  درون دانشگاهی دانشگاه آزاد اصفهان مجری
  ۳ شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان شهرداری اصفهان برون دانشگاهی سازمان رفاهی تفریحی اصفهان مجری
  ۴ رابطه سبکهای یادگیری و هوش هیجانی درون دانشگاهی دانشگاه خوراسگان مجری

  سایر فعالیت ها:

  رديف نوع فعالیت عنوان نشریه، همایش یا جشنواره
  ۱ عضو کمیته داوران و ارزیابان نشست علمی کرسی نقد و نظریه پردازی  سازمان بسیج اساتید استان اصفهان موفقیت مک کللند
  ۲ ناظر طرح پژوهشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی و سازمانی بر مشارکت نیروهای داوطلب در امور خیریه
  ۳ ناقدنظریه کرسی پردازی دانشگاه آزاد خوراسگان