• ریاست دانشگاه

  دکتر بدری شاه طالبی

  سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

  پست الكترونيكي (E-mail): b_shahtalebi2005@yashoo.com

  تلفن دفتر : ۳۷۴۲۰۱۳۶  –  ۰۳۱

   

   

   

  اطلاعات تحصيلی: (آخرين مدرك تحصيلی)

  مدرك تحصيلی دانشگاه كشور سال اخذ مدرك گروه آموزشی رشته تحصيلی
  دکترا علوم و تحقیقات تهران ایران ۱۳۸۷ علوم انسانی مدیریت آموزشی

  سوابق اجرایی:

  واحد دانشگاهی درجه واحد سمت در واحد تاریخ شروع مسئولیت تاریخ خانمه مسئولیت
  دانشگاه آزاداصفهان  جامع مدیر داخلی مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع ریاست دانشکده علوم تربیتی ۳۱ / ۳ / ۹۶ ۳۱ / ۳ / ۹۷
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع عضو شورای آموزشی واحد ۲۳ / ۱ / ۹۶ ۲۳ / ۱ / ۹۷
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع عضو کار گروه کیفیت آموزشی ،رتبه بندی و ارزیابی ۲۴ / ۸ / ۹۵ ۲۴ / ۸ / ۹۶
  دانشگاه آزاد اصفهان   جامع رییس شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی ۲۹ / ۱۰ / ۹۵ ۲۹ / ۱۰ / ۹۶
  دانشگاه آزاد فلاورجان بزرگ ریاست واحد ۲۴ / ۹ / ۹۹ تا کنون

  سوابق پژوهشی:

  برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  ردیف

   

   

  عنوان مقاله

  مشخصات مجله اسامي همكاران به ترتيب اولويت

  (شامل نام متقاضي)

  نام کامل مجله ISSN نوع مقاله نمایه مجله سال

  چاپ

   شماره جلد و شماره صفحات
   

   

   

  ۱

  رابطه مهارتها و صلاحیتهای به کار گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان شناختی کارکنان فصلنامه فن اوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی  

   

  ۲۲۲۸

  ۵۳۱۸

   

  اصیل

  پژوهشی

  sid

  Magiran

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاد

   

  ۱۳۹۵ سال ششم.شماره سوم.صفحات

  ۵ تا ۲۴

  اکرم نادی فرد

  بدری شاه طالبی

   

   

  ۲

  مطالعه تطبیقی اعزام معلمان ایران به مدارس خارج از کشور (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) مجله تعلیم و تربیت  

   

  ۱۰۱۷

  ۴۱۳۳

  اصیل پژوهشی علمی پژوهشی وزارتین

   

  ISC

  ۱۳۹۶ شماره ۱۳۱

  صفحات

  ۹۵تا ۱۱۰

  رضا کچوئیان جوادی

  بدری شاه طالبی محمد علی نادی

   

   

   

  ۳

  مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران

   

  فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی  

   

   

  ۲۳۸۳

  ۱۳۲۴

   

   

  اصیل

  پژوهشی

  ع