• راههای ارتباطی درشبکه های اجتماعی

  صفحات اطلاع رسانی رسمی اخبار دانشگاه

  http://www.iaufala.ac.ir

  http://eitaa.com/iaufala

  https://instagram.com/falavarjan.university

   

  کانال دانشجویی
  Etunii@

  سامانه آموزش آنلاین:

  http://lms.iauda.ac.ir

  ویدیو آموزشی نحوه استفاده از سامانه:

  https://lms.iauda.ac.ir/mod/resource/view.php?id=10935

  اطلاع رسانی به ورودی های جدید به تفکیک رشته های تحصیلی

  ?مامایی

  https://chat.whatsapp.com/KfBmIkfMeZS76VBGTnNkUt 

   

  ?پرستاری

  https://chat.whatsapp.com/BqUPvXd6N6o0TzBPwjzpJJ

   

  ?سلولی مولکولی

  https://chat.whatsapp.com/IBIZbAueHuJKfTliOYuqUW

   

  ?زیست فناوری

  https://chat.whatsapp.com/ExXGFYwhYiK8XkKqxnDUsn

   

  ?میکروبیولوژی

  https://chat.whatsapp.com/IVAnwTL4Nt8JwEzfe16vd0

   

  ?حسابداری کاردانی کارشناسی

  https://chat.whatsapp.com/Hte6md0SU3eLnK7o8tZ3s7

   

  ?حسابداری ارشد

  https://chat.whatsapp.com/EdWMFSKXowKKpBoqE6zBEy