• راهنمای WiFi

    جهت استفاده از  خدمات اینترنت بیسیم دانشگاه ابتدا Wi-Fi دستگاه خود را روشن نموده و طبق نقشه ارائه شده سعی کنید در بهترین مکان جهت متصل شدن به آنتن مورد نظر قرار گيريد. سپس به آنتن مورد نظر متصل شويد. در هنگام اتصال هيچ گونه کلمه عبوري از شما سوال نمي شود. پس از اطمينان از اتصال به شبكه دانشگاه مرورگر اينترنت دستگاه خود را باز نماييد. صفحه اي باز مي شود كه بايستي username و password خود را در آن وارد نمایید و پس از کلیک کردن روي دكمه  login باید پیغام You have successfully logged in مشاهده نمایید. جهت سهولت می توانيد از کانکشن هاي زير استفاده نماييد.