• راهنماي پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ رشته هاي گروه علوم پزشکی و پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی

  با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با تبریک به خواهران و برادرانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند، اعلام می دارد شرکت کنندگان در دوره مذکور می توانند با مراجعه به سایت اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه به نشانی www.azmoon.org از نتیجه آن مطلع گردند.
  زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان براي ثبت نام :
  ۱– با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفته شدگان لازم است از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰ جهت ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس: edu.iau.ac.ir  مراجعه نمایند.
  تبصره : پذیرفته شدگان کلیه واحدهاي دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویل مدارك به صورت فیزیکی به آدرس سایت واحددانشگاهی محل پذیرشiaufala.ac.ir مراجعه نمایند.

  ۲– عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف ازثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

  ۳– پرونده کلیه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰ جهت احراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهاي عمومی سازمان مرکزي به اطلاع واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید.
  ۴ – با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت هاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت می باشد.
  ۵ – شروع کلاسهاي درس هر واحد یا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

  مدارکی که لازم است مطابق دستورالعمل اعلام شده از طریق شبکه پستی ارسال گردد:
  ۱– پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته لازم است اصل مدرك کاردانی مورد تایید موسسات آموزش عالی معتبر و یا گواهی اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسات آموزش عالی معتبر و یا اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش و ریز نمرات دوره کاردانی به منظور معادل سازي واحد هاي درسی با ذکر معدل بهمراه تصویر آنها را ارسال نمایند.
  تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرك تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبر پایان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرك را قبل از
  پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.
  ۲– تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
  ۳– تصویر کارت ملی (پشت و رو).
  ۴– شش قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ که اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد.(براي مشمولین ۱۲ قطعه).                               ۵-تصویر مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید.
  ۶– تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هاي مربوط به تعهدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
  ۷– مشمولان دیپلمه اي که با استفاده ازتعهدات خدمتی وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر می گردد باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع (چنانچه لطمه اي به انجام تعهدات وارد نشود) را ارسال نمایند.
  افرادي که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت نام لازم است با مجوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند.
  ۸– شاغلین نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارسال نمایند.

  هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :
  ۱– شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از پذیرفته شدگان دریافت می گردد . علاوه بر دو مورد فوق الذکر پذیرفته شدگان فقط در بدو ورود به دانشگاه و در این نیمسال باید مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
  ۲-کلیه پذیرفته شدگان که قصد ثبت نام دارند باید مبلغ ۶۵,۰۰۰ ریال به عنوان بیمه دانشجویی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

   

  چهارشنبه, سپتامبر 22, 2021
  کلید واژه ها