• دفاع اولين دانشجوی دكترای بيوشيمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پايان نامه دكترای خود

    اولين دانشجوی دكترای بيوشيمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان بنام عبدالنبی پيروی از پايان نامه دكترای خود با عنوان “بررسی اثرات تعاملی  تمرينات تناوبی شديد و تداومی كم شدت همراه با مصرف كروسين بر تعديل نقض متوكوآندريايی در موشهای صحرايی ديابتی شده با ( stz )  به راهنمايی اساتيد راهنما دكتر هاشم نيری  و دكتر نسرين يزدانپناهی  و مشاوره دكتر سيد علی حسينی در روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸   دفاع كرد.

     

    شنبه, ژانویه 18, 2020
    کلید واژه ها