• آگهی مزایده عمومی (انتشارات و کتابفروشی)

   آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  3227-14-98/ده مورخ 15 / 7 / 98 کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری انتشارات و کتابفروشی ...

   سه شنبه دی ۳, ۱۳۹۸
  • آگهی مزایده عمومی (بوفه فست فود)

   آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  3227-14-98/ده مورخ 15 / 7 / 98 کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری بوفه فست فود  ...

   سه شنبه دی ۳, ۱۳۹۸
  • آگهی مزایده عمومی (بوفه سوپری)

   آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  3227-14-98/ده مورخ 15 / 7 / 98 کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری بوفه سوپری  را ...

   سه شنبه دی ۳, ۱۳۹۸
  • آگهی مزایده عمومی(تاکسی سرویس)

   آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  3227-14-98/ده مورخ 15 / 7 / 98 کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری سرویس دهی آژانس ...

   سه شنبه دی ۳, ۱۳۹۸