• تقویم آموزشی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

  نیمسال اول تحصیلی

  ? انتخاب واحد: ۱۳ تا ۲۵ شهریور
  ? شروع کلاسها: ۲۷ شهریور
  ? حذف و اضافه: ۳ تا ۱۰ مهر
  ? پایان کلاسها:
  •غیرپزشکی ۱۶ دی
  • پزشکی ۲۳ دی
  ? تاریخ امتحانات:
  • غیرپزشکی ۱۸ تا ۳۰ دی
  • پزشکی ۲۵ دی تا ۷ بهمن

  ❇️ نیمسال دوم تحصیلی

  ? انتخاب واحد: ۹ بهمن تا ۲۱ بهمن
  ? شروع کلاسها: ۲۳ بهمن
  ? حذف و اضافه: ۳۰ بهمن تا ۵ اسفند
  ? پایان کلاسها:
  • غیرپزشکی ۲۶ خرداد
  • پزشکی ۲ تیر
  ? تاریخ امتحانات:
  •غیرپزشکی ۲۸ ‌‌‌خرداد‌ تا ۹ تیر
  • پزشکی ۴ تیر تا ۱۶ تیر

  ❇️ ترم تابستان

  ? انتخاب واحد: ۱۹ تا ۲۳ تیر
  ? شروع کلاسها: ۲۵ تیر
  ? پایان کلاسها: ۳ شهریور
  ? تاریخ امتحانات: ۵ ‌‌تا ۱۰ شهریور

  ✴️ زمان بندی دقیق انتخاب واحد یا حذف و اضافه بر اساس هر استان و ورودی در سامانه آموزشیار قرار خواهد گرفت

  سه‌شنبه, آگوست 17, 2021
  کلید واژه ها