• تقویم آموزشی آزمایشگاه ها

  شروع آزمایشگاه ها شنبه ۲۶ / ۱۱ / ۹۸
  پایان آزمایشگاه ها چهارشنبه   ۷ / ۳ / ۹۹
  امتحانات ازمايشگاه
  از تاريخ شنبه   ۹۹/۳/۱۰  لغايت   ۹۹/۳/۲۱
  یکشنبه, بهمن ۶, ۱۳۹۸
  کلید واژه ها