• تغییر تاریخ امتحانات پایان دوره تابستان ۹۹ – ۹۸

  به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی میرساند بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۲۱۱۷۵ / ص / ۹۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۹۹  کلیه امتحانات پایان دوره تابستان ، به دلیل اجرا و استقرار نظام هوشمند و یکپارچه در دانشگاه آزاد اسلامی ، به شرح زیر تغییر یافت.

  تاریخ قبل تاریخ جدید
  شنبه   ۱ / ۶ / ۹۹ چهارشنبه   ۵ / ۶ / ۹۹
  یکشنبه   ۲ / ۶ / ۹۹ پنجشنبه   ۶ / ۶ / ۹۹
  دوشنبه   ۳ / ۶ / ۹۹ دوشنبه   ۱۰ / ۶ / ۹۹
  سه شنبه   ۴ / ۶ / ۹۹ سه شنبه   ۱۱ / ۶ / ۹۹
  چهارشنبه   ۵ / ۶ / ۹۹ چهارشنبه   ۱۲ / ۶ / ۹۹
  پنجشنبه   ۶ / ۶ / ۹۹ پنجشنبه   ۱۳ / ۶ / ۹۹
  جمعه   ۷ / ۶ / ۹۹ جمعه   ۱۴ / ۶ / ۹۹
  پنج‌شنبه, آگوست 20, 2020
  کلید واژه ها