• برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان

    امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه آزاد در نیمه دوم تابستان برگزار می شود

    🔹بر اساس بند ۱۳ بخشنامه امور اداری و آموزشی دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی در نیمه دوم تابستان ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن پس از عبور شرایط بحرانی فعلی متعاقبا اعلام خواهد شد

    پنج شنبه, فروردین ۱۴, ۱۳۹۹
    کلید واژه ها