• برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

  قابل توجه دانشجویان گرامی :

  برنامه زمانبندی حذف و اضافه نبیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بصورت زیر خواهد بود.

  روز تاریخ ورودی نوبت اول نوبت دوم
  دوشنبه ۲۱ / ۷ / ۹۹ ورودی های ۹۶ و ماقبل ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

  دانشجویانی که در نوبت اول موفق به انتخاب واحد نشده اند

  سه شنبه ۲۲ / ۷ / ۹۹ ورودی های ۹۷ و ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد
  دانشجویانی که در نوبت اول موفق به انتخاب واحد نشده اند

  اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

  دوشنبه, اکتبر 5, 2020
  کلید واژه ها