• اطلاعیه پرداخت اقساط وام و شهريه قبل از شرکت در امتحانات پایان ترم

  دانشجويان گرامي جهت شركت در امتحانات پايان ترم بر اساس موارد زير اقساط وام و شهريه خود را تسويه كنيد:


  ۱-پرداخت اقساط معوقه صندوق رفاه و ۶۰ درصد از بدهي باقيمانده شهريه(دانشجوياني كه بدهي صندوق رفاه و شهريه دارند)
  ۲-پرداخت ۶۰ درصد از اقساط معوقه صندوق رفاه (دانشجوياني كه بدهي صندوق رفاه دارند)
  ۳-پرداخت ۶۰ درصد باقيمانده شهريه (دانشجوياني كه فقط بدهي شهريه دارند)

  شنبه, ژوئن 13, 2020
  کلید واژه ها