• اطلاعیه دوم دروس معارف اسلامی

    با عنایت به میزان جلسات تشکیل شده حضوری در ابتدای ترم جاری و دو جلسه حضوری پایان ترم( پس از بازگشایی دانشگاه ها )دانشجویانی که درس دو واحدی از گروه معارف اسلامی( به جز درس آشنایی با دفاع مقدس) دارند لازم است در مجموع ۲۲ جلسه از دروس گرایش مربوطه در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان را بگذرانند ۶ جلسه مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ و ۱۶ جلسه مربوط به بعد از سال ۱۳۹۹ )
    در صورت صدور بخشنامه های تکمیلی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مراتب به اطلاع دانشجویان گرامی خواهد رسید.

    دوشنبه, آوریل 13, 2020
    کلید واژه ها