• قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس آشنایی با قرآن کریم را اخذ نموده اند

    دانشجویانی که در ترم جاری درس آشنایی با قرآن کریم را اخذ نموده اند، لازم است ضمن مراجعه به سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان از میان دروس موجود در گرایش تفسیر موضوعی قرآن ، جمعا دوازده جلسه درسی را به قرار ذیل انتخاب نمایند : ۶ جلسه با محتوای تفسیر قرآن و۶ جلسه بامحتوای تجوید قرآن .
    ضمنا لازم است سوره های یس ، الرحمان ، واقعه را در حد روان خوانی صحیح مطالعه نمایند تا در پایان ترم تحصیلی جهت ارائه به استاد مربوطه آمادگی کافی را داشته باشند.

    جمعه, آوریل 17, 2020
    کلید واژه ها