• آرشیو مزایده ها و مناقصه ها

    آگهي مناقصه عمومی

      آگهي مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفلاورجان درنظردارد ۱- امورخدمات وفضاي سبز ۲- امورتعميرونگهداري تاسيسات را از طريق مناقصه عمومی به افراد حقيقی يا حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. مبلغ خريد اسناد: ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۸۶۸۳۲۳۹۰۰۲ بانك ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان محل دريافت اسناد : فلاورجان –بلوار دانشگاه- اموراداری […]

    آگهی مزایده عمومی

    دانشگاه آزاد اسلامي واحدفلاورجان درنظردارد ۱_بوفه (سوپري) ۲- محل انتشارات (تايپ وتكثير) ۳-محل تاكسي سرويس را جهت اجاره وازطريق مزايده وتهيه ،طبخ وتوزيع غذارا ازطريق مناقصه به افراد حقيقي ياحقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. مبلغ خريد اسناد: ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۸۶۸۳۲۳۹۰۰۲ بانك ملي به نام دانشگاه آزاد اسلامي فلاورجان محل دريافت اسناد : […]