• آگهی مزایده عمومی

      دانشگاه آزاد اسلامي واحدفلاورجان درنظردارد 1_بوفه (سوپري) 2- محل انتشارات (تايپ وتكثير) 3-محل تاكسي سرويس را جهت اجاره وازطريق مزايده وتهيه ،طبخ وتوزيع غذارا ازطريق مناقصه به افراد حقيقي ياحقوقي واجد شرايط ...

      شنبه خرداد ۱۰, ۱۳۹۹